Back to Top

WITAMY W CENTRUM WSPIERANIA RODZIN „SWOBODA”

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu to organizator rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówka opiekuńczo – wychowawcza działająca na rzecz dziecka i rodziny. Poza rodzinami zastępczymi intensywnie wspieramy również rodziców biologicznych pragnących podwyższać swoje kompetencje rodzicielskie.
Wszystkie działania realizujemy nieodpłatnie a naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Poznania.

Aktualności


Poprawa dostępu do usług społecznych…
UWAGA! Zmiany w funkcjonowaniu Centrum
Nowa oferta zajęć na 2020 rok
Święta Bożego Narodzenia 2019
V Ogólnopolska Konferencja „Być świadomym rodzicem zastępczym”