stop przemocy

Kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Jak co roku, również teraz przyłączamy się do światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, którą w Polsce koordynuje warszawska Fundacja „Po Drugie”.

Do tej pory zawsze spotykaliśmy się z rodzinami zastępczymi i organizowaliśmy dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów m.in. edukacyjne gry terenowe, warsztaty, pogadanki. W tym roku, z powodu panującej epidemii, nasze działania przenieśliśmy do Internetu. Zaprosiliśmy rodziny zastępcze do wspólnego napisania opowiadań terapeutycznych nt. przemocy.

Efektem tej współpracy są dwa opowiadania – jedno nt. przemocy rówieśniczej w szkole pt: „Po cichu” oraz drugie, poruszające temat przemocy w Internecie pt: „Patotreści”.

Każdy z rozdziałów został napisany przez inną rodzinę zastępczą, która wcielając się w rolę narratora, samodzielnie pokierowała dalszymi losami bohaterów opowieści. Niektóre rodziny stworzone przez siebie rozdziały wzbogaciły o rysunki wykonane przez dzieci. Nikt nie wiedział w którą stronę podąży tworzona historia. Ostatecznie powstały poruszające opowiadania.

Serdecznie zachęcamy do przeczytania!

Zobacz / pobierz plik PDF

„PO CICHU”

Zobacz / pobierz plik PDF

„PATOTREŚCI”

Biblioteka na kółkach

Uruchamiamy „Bibliotekę na kółkach”

Zapraszamy do skorzystania z oferty „Biblioteki na kółkach”.

Każdy rodzic zastępczy może wypożyczyć z biblioteki Centrum interesującą go książkę bez wychodzenia z domu. Dysponujemy szeroką listą literatury specjalistycznej dotyczącej kwestii rodzicielstwa zastępczego, trudności wychowawczych, rozwoju dzieci i wiele innych, którymi chcielibyśmy się podzielić.

Jak wypożyczyć książkę z dowozem?


Wystarczą cztery proste kroki…

Wyszukaj książkę w naszym katalogu.
Spis książek dostępnych w naszych zbiorach znajdziesz [ TUTAJ ]

Skontaktuj się z pracownikiem Centrum pod nr telefonu 61 648 60 49 aby sprawdzić czy pozycja jest dostępna

Jeśli książka jest dostępna – śmiało, zarezerwuj ją od razu!

Czekaj na naszego pracownika, który wkrótce dostarczy zamówioną książkę wprost do Twojego domu!

… i już, możesz zatopić się w lekturze!


Książkę można wypożyczyć na 2 tygodnie. Jeśli to zbyt krótko – można telefonicznie przedłużyć wypożyczenie.
Po przeczytaną książkę również przyjedzie nasz pracownik!

Zalecenie wykonywania połączeń z sekretariatem

Informujemy, że w okresie trwania ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, zalecamy kontakt telefoniczny bezpośrednio z sekretariatem, skąd nastąpi przekierowanie do pracownika dyżurującego w oddziale. W razie chęci pilnego kontaktu z konkretnym pracownikiem zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu e-mailowego.

zmiany w funkcjonowaniu Centrum

UWAGA! Zmiany w funkcjonowaniu Centrum

Szanowni Państwo!

W związku z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego oraz sytuacją podwyższonego ryzyka chorobowego w kraju wywołaną pandemią wirusa Covid-19, Centrum Wspierania Rodzin odwołuje wszelkie zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne od dnia 10 marca 2020r. do odwołania.

W pilnych przypadkach zachęcamy do kontaktu z pracownikami dyżurującymi w godzinach 9:00 – 15:00 pod poniższymi numerami telefonów

Oddział Kwalifikacji i Spec. Wsparcia Rodzin Zastępczych


61 648 60 49

Oddział Oceny Rodzinnej Pieczy Zastępczej


61 648 60 54

Oddział Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej


61 648 60 41

Klub Dobrych Rodziców i Kącik Rodzinny


61 648 60 52

Prosimy o pozostanie w domach jeśli to tylko możliwe i zadbanie o własne bezpieczeństwo w tym trudnym dla wszystkich okresie.

szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe

szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe

26 września 2020r. rusza jesienna tura szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.

Szkolenie odbędzie się zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego w trosce o zdrowie kandydatów oraz pracowników. Podczas trwania szkolenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni. Centrum zapewnia również rękawiczki ochronne oraz przyłbice.

Wszystkich kandydatów prosimy o zachowywanie bezpiecznej odległości od siebie (1,5 m) oraz o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu

„Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci przejawiających symptomy ze spektrum FASD, dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka uzależnienia od alkoholu”

Na podstawie powyższego program jest realizowany poprzez

 1. wspomaganie rozwoju sensomotorycznego dzieci
  • organizacja zajęć na basenie
  • zajęcia indywidualne i w małych grupach z fizjoterapeutą, w oparciu o zalecenia specjalistów (pediatry, neurologa, ortopedy, psychologa i innych) oraz na podstawie własnych obserwacji i oceny indywidualnych potrzeb dzieci w zakresie ich rozwoju ruchowego
  • terapia logopedyczna
 2. wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz poznawczego wychowanków placówki
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • pomoce dydaktyczne, ułatwiające opanowanie umiejętności szkolnych, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci
  • zajęcia relaksacyjne
  • wycieczki, mające na celu poznawanie m.in. kultury, obyczajów, historii, przyrody
 3. organizację wypoczynku letniego dla wychowanków
 4. podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy z dziećmi z płodowym zespołem alkoholowym oraz pochodzących z rodzin / środowiska z problemem alkoholowym
  • szkolenia pracowników
  • dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniami z odbytych kursów i szkoleń z innymi pracownikami
  • uzupełnianie zasobów bibliotecznych o publikacje specjalistyczne

Specjaliści pracujący w programie

Natalia Bura

socjoterapeutka

natalia.bura@m.poznan.pl

tel. 616486049

Iga Handzlewicz

logopeda

iga.handzlewicz@m.poznan.pl

tel. 616486049

Katarzyna Tarłowska

relaksacja

katarzyna.tarlowska@m.poznan.pl

tel. 616486033

Tomasz Kozak

fizjoterapeuta

tomasz.kozak@m.poznan.pl

tel. 695732373

Poprawa dostępu do usług społecznych…

Od 1 marca 2020 roku Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” realizuje projekt pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który stanowi kontynuację poprzedniego projektu, realizowanego w terminie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku.


W celu zapewnienia trwałości projektu Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2023 roku, będzie prowadzić:

 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo pedagogiczne
 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

W ramach tego samego projektu, w celu poprawy dostępności do specjalistycznego wsparcia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, Centrum będzie umożliwiało skorzystanie z:

 • diagnostyki i terapii integracji sensorycznej
 • diagnostyki i terapii odruchów metodą S. Goddart-Blythe
 • diagnostyki i terapii integracji słuchowej metodą K. Johansena
 • diagnostyki FASD dzieci z podejrzeniem płodowego zespołu alkoholowego
 • diagnostyki i terapii logopedycznej
 • fizjoterapii
 • konsultacji neurologicznej
 • konsultacji z dietetykiem

Osoby do kontaktu ze strony Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”:

Agnieszka Ugorek-Macka


e-mail: agnieszka.ugorek-macka@m.poznan.pl
tel. 61 648 60 45

Katarzyna Tarłowska


e-mail: katarzyna.tarlowska@m.poznan.pl
tel. 61 648 60 33

Patrycja Michalak-Wachowiak


e-mail: patrycja.michalak-wachowiak@m.poznan.pl
tel. 61 648 60 55

Centrum nieczynne

Centrum nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.08.2020r. Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” będzie nieczynne.

Wznowienie spotkań z osobami z zewnątrz Centrum

Częściowe otwarcie Centrum dla osób z zewnątrz

Szanowni Państwo

Od dnia 29 czerwca 2020r. w sytuacjach tego wymagających lub w ramach interwencji i po uprzednim ustaleniu terminu możliwe są spotkania indywidualne z osobami z zewnątrz.

Przypominamy o obowiązkowym noszeniu maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz o dezynfekcji dłoni przy wejściu do Centrum. Nasi pracownicy będą również mierzyć Państwu temperaturę.

Jednocześnie informujemy, że nasza kadra jest nadal w gotowości do prowadzenia spotkań on-line lub telefonicznie, kiedy zajdzie taka potrzeba.

zasady bezpieczeństwa w walce z covid-19
zasady bezpieczeństwa w walce z covid-19

Nowy koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) okres inkubacji, czyli okres od zarażenia pacjenta a początkiem występowania u niego objawów, w przypadku wirusa powodującego COVID-19 waha się pomiędzy 1-14 dni, najczęściej jest to około 5 dni (WHO zastrzega, że informacje te mogą być aktualizowane, w miarę spływania danych). Natomiast u części zarażonych objawy mogą w ogóle nie występować. Niestety osoby bez objawów mogą być źródłem zakażenia.

Do tej pory nie ma konkretnego leku zalecanego do zapobiegania lub leczenia nowego koronawirusa. Osoby zakażone wirusem otrzymują leczenie objawowe oraz leczenie ewentualnych powikłań bakteryjnych. Aktualnie, na stronie gov.pl/koronawirus znajdziesz mapę zarażeń koronawirusem. Dane tam zamieszczane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia i są na bieżąco aktualizowane.


zasłaniaj usta i nos
często myj ręce i stosuj dezynfekcję rąk
zachowaj dystans społeczny
zakładaj maseczkę we wskazanych miejscach
unikaj osób chorych i tłumu

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Jeśli masz takie objawy:


 • stan podgorączkowy
 • objawy przeziębieniowe
 • objawy grypopodobne

Skontaktuj się z lekarzem POZ lub zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

Objawami choroby COVID-19 są:


 • gorączka
 • kaszel
 • duszności i kłopoty z oddychaniem
 • bóle mięśniowe i ogólne zmęczenie

Jeśli masz takie objawy zadzwoń niezwłocznie do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach / własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie! Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem to lekarz POZ (w ramach tele-porady) lub stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to niezwłocznie zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować!

Rozmiar czcionki
Zmiana kontrastu