ODDZIAŁ KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Oddział Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej to zespół osób zaangażowanych w niesienie stałego i regularnego wsparcia rodzinom zastępczym w ich codziennym funkcjonowaniu. Koordynatorzy z naszego oddziału to specjaliści z zakresu m.in.: pedagogiki różnych specjalności, resocjalizacji, socjoterapii, pracy socjalnej, interwencji kryzysowej, socjologii i mediacji.

Koordynatorzy zatrudnieni w CWR „Swoboda” podejmują też działania zmierzające do promowania idei zastępczego rodzicielstwa, integracji środowiska rodziców zastępczych oraz pozyskiwania sponsorów.

Szczegółowe zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej określa art. 77 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [link]

Rodziny zastępcze mogą liczyć na nasze informacyjne, emocjonalne oraz pedagogiczne wsparcie, zarówno w kwestiach ściśle merytorycznych, jak i w bieżących, trudnych sytuacjach życiowych.

NASZ ZESPÓŁ

pracownik

Łukasz Sobczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU

tel.kom.: 575 993 200

tel.: 61 648 60 26

e-mail: lukasz.sobczak@cwr-poznan.pl

pracownik

Marta Szadkowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

tel.kom.: 534 651 737

tel: 61 648 60 26

e-mail: marta.szadkowska@cwr-poznan.pl

pracownik

Kinga Przybysz

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

tel.kom.: 572 460 327

tel: 61 648 60 26

e-mail: kinga.przybysz@cwr-poznan.pl

pracownik

Marcin Zawal

KOORDYNATOR

tel.kom.: 516 579 527

tel.: 61 648 60 51

e-mail: marcin.zawal@cwr-poznan.pl

pracownik

Dorota Hajdasz

KOORDYNATOR

tel.kom.: 500 462 473

tel: 61 648 60 41

e-mail: dorota.hajdasz@cwr-poznan.pl

pracownik

Dominika Konopińska

KOORDYNATOR

tel.kom.: 516 579 526

tel: 61 648 60 41

e-mail: dominika.konopinska@cwr-poznan.pl

pracownik

Justyna Siwińska

KOORDYNATOR

tel.kom.: 794 231 400

tel: 61 648 60 41

e-mail: justyna.siwinska@cwr-poznan.pl

pracownik

Anna Kostańska

KOORDYNATOR

tel.kom.: 720 874 300

tel.: 61 648 60 41

e-mail: anna.kostanska@cwr-poznan.pl

pracownik

Joanna Kukuczka

KOORDYNATOR

tel.kom.: 794 953 100

tel: 61 648 60 41

e-mail: joanna.kukuczka@cwr-poznan.pl

pracownik

Justyna Ukleja

KOORDYNATOR

tel.kom.: 885 520 215

tel: 61 648 60 51

e-mail: justyna.ukleja@cwr-poznan.pl

pracownik

Weronika Bąbała

KOORDYNATOR

tel.kom.: 885 520 213

tel: 61 648 60 51

e-mail: weronika.babala@cwr-poznan.pl

pracownik

Małgorzata Jaworska

KOORDYNATOR

tel.kom.: 517 426 135

tel.: 61 648 60 41

e-mail: malgorzata.jaworska@cwr-poznan.pl

pracownik

Joanna Rzepka

KOORDYNATOR

tel.kom.: 517 166 933

tel: 61 648 60 41

e-mail: joanna.rzepka@cwr-poznan.pl


W związku z trwającą pandemią koronawirusa dotychczasowe, stałe terminy dyżurów koordynatorów ulegają cotygodniowej aktualizacji – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.


Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie koordynatora (dla rodziny zastępczej) [pobierz]

Wniosek o przyznanie koordynatora (dla pełnoletniego wychowanka) [pobierz]

Rozmiar czcionki
Zmiana kontrastu