Poszerzenie oferty pomocy dzieciom, których matki decydują się na oddanie dziecka.