Zaczynamy korzystać z nowoczesnych mediów w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego oraz działalności CWR „Swoboda”