skip to Main Content
Menu
61 86 73 561, 61 86 76 221 sekretariat@cwr-poznan.pl
Logo BIPZmień kontrastPowiększ tekst

Zajęcia grupowe w CWR „Swoboda” (IX – XII 2017 r.)


ZAJĘCIA DLA DZIECI

 

Czwartki dzieci w „Swobodzie”

Terminy Charakterystyka zajęć
21.09  28.09  05.10
godz. 16:00-17:30
„Laboratorium” – zajęcia poszerzające zakres zainteresowań w obszarze naukowym. Dzieci będą mogły zapoznać się z prostymi eksperymentami laboratoryjnymi. Poszerzaniu wiedzy będzie towarzyszyć zabawa i rozwój kompetencji społecznych.

 

12.10  19.10  26.10  09.11  16.11  23.11  30.11  07.12
godz. 16:00-17:30 
„Kącik twórczej SWOBODY” – zajęcia psychoedukacyjne mające na celu integrację z grupą i wartościowe spędzenie czasu wolnego.

 

14.12
godz. 16:00-17:30
Spotkanie świąteczne.

 

 

Przedstawienie teatru lalek

Termin Charakterystyka zajęć
16.12
godz. 12:00-14:30
Spektakl lalkowy dla dzieci połączony z warsztatem teatralno-artystycznym i poczęstunkiem. Uczestnicy pod opieką opiekunów z Centrum udadzą się do Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

 

Podczas wszystkich czwartkowych zajęć zapraszamy opiekunów na kawę i herbatę

 

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY

 

„Swoboda” w grupie

Terminy Charakterystyka zajęć
27.09  04.1o  11.10  18.10  25.10  08.11
godz. 16:00-17:30
Zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii mające na celu wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego, a także wartościowe spędzenie czasu wspólnie z rówieśnikami. Przeznaczone dla młodzieży, która pragnie nabyć wiedzę i umiejętności w obszarze radzenia sobie w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

 

13.12
godz. 16:00-17:30
Spotkanie świąteczne.

 

Warsztaty taneczne

Terminy Charakterystyka zajęć
do ustalenia Zajęcia taneczne organizowane wspólnie ze Szkołą Tańca i Baletu „Fouette” kształcącą tancerzy w obszarze tańca klasycznego, tańca współczesnego, tańca charakterystycznego, jazzu, flamenco i akrobatyki.

 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Grupa wsparcia

Terminy Charakterystyka zajęć
19.09  17.10  21.11  19.12
godz. 09:30-12:00
Spotkania rodziców zastępczych stanowiące okazję do omówienia trudności i sukcesów w sprawowaniu pieczy zastępczej.

 

Przedpołudniowe warsztaty psychoedukacyjne

Terminy Charakterystyka zajęć
24.10
godz. 11:30-13:00 
„Trudne uczucia – jak sobie radzić ze złością, zazdrością, smutkiem i lękiem dziecka”.
07.11
godz. 11:30-13:00 
„Kara a konsekwencja”.
14.11
godz. 11:30-13:00 
„Granice w wychowaniu – jak pozwalać i zabraniać”.
28.11
godz. 11:30-13:00 
„Rodzeństwo i rywalizacja”.
12.12
godz. 11:30-13:00
„Wpływ stylu wychowawczego na osobowości i rozwój poznawczy dziecka”.

 

Popołudniowe warsztaty psychoedukacyjne

Terminy Charakterystyka zajęć
12.09
godz. 16:00-17:30 
„Rozwój psychoseksualny dzieci”.
26.09
godz. 16:00-17:30 
„Rozwój psychoseksualny młodzieży”.
03.10
godz. 16:00-17:30 
„Przywiązanie – kluczowe momenty”.
17.10
godz. 16:00-17:30
„Cyberprzemoc – konsekwencje i profilaktyka”.

 

Konferencja

Termin Charakterystyka
10.10
godz. 09:00-17:00
Konferencja „Rodzic zastępczy i specjalista – skuteczny duet”, organizowana przez CWR „Swoboda” przy współpracy z Urzędem Miasta Poznania w ramach kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze. Podczas konferencji podjęta zostanie tematyka pozwalająca lepiej zrozumieć oraz wspierać dzieci i młodzież znajdującą się w rodzinach zastępczych.

 

Zapraszamy! Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 61 867 35 61 wew. 49

Back To Top