skip to Main Content
Menu
61 86 73 561, 61 86 76 221 sekretariat@cwr-poznan.pl
Logo BIPZmień kontrastPowiększ tekst

W naszej ofercie na stałe znajdują się:

  • warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla opiekunów;
  • grupa wsparcia – czyli spotkania w gronie rodziców zastępczych, w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Celem grupy jest dzielenie się własnymi doświadczeniami i udzielanie sobie nawzajem wsparcia. Podczas spotkań obecny jest także psycholog. Grupy liczą maksymalnie 10 osób;
  • spotkania o charakterze wymiany doświadczeń dla opiekunów zastępczych czyli tzw. „Czwartkowa Kawiarenka Klubowa”.
    Spotkania przeznaczone dla rodziców zastępczych, którzy mają możliwość wymienić się swoimi doświadczeniami związanymi z opieką nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. To idealna okazja do rozmów o problemach wychowawczych i poszukiwania wspólnych rozwiązań. W trakcie Kawiarenki oferowane są także konsultacje ze specjalistami z Centrum – pedagogami, psychologami i referentem prawnym. Dodatkowo, w tym czasie realizowane są zajęcia tematyczne, dostosowywane do oczekiwań rodzin zastępczych. Podczas ww. spotkań, dzieci uczestników, biorą udział w zajęciach z elementami socjoterapii, relaksacji i logopedii;
  • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Dodatkowo oferujemy imprezy/zajęcia okolicznościowe oraz zajęcia organizowane przy współpracy z innymi instytucjami.

Back To Top