skip to Main Content
Menu
61 86 73 561, 61 86 76 221 sekretariat@cwr-poznan.pl
Logo BIPZmień kontrastPowiększ tekst

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu jest jednostką budżetową Miasta Poznania, realizującą zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach której prowadzone są: Klub dla Rodzin Zastępczych, Klub Dobrych Rodziców oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza.

Nasze zadania realizujemy w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.) oraz Zarządzenie nr 333/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 maja 2013 r.

Klub dla Rodzin Zastępczych

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Wspieramy rodziny zastępcze
Szkolimy kandydatów na rodziny zastępcze
Szukamy wolontariuszy

Klub Dobrych Rodziców

Wsparcie dla rodzin biologicznych

Wzmacniamy kompetencje wychowawcze
Pomagamy odbudować więzi w rodzinie
Radzimy jak zażegnać kryzys w domu

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

W Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” opiekujemy się dziećmi, których rodziny są w kryzysie. Dbamy o prawidłowy rozwój naszych mieszkańców i przygotowanie ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Staramy się, aby pobyt u nas był jak najkrótszy, aby rodzina mogła pokonać trudności i ponownie się zintegrować. Jeżeli jest to jednak niemożliwe, wtedy szukamy dla naszych dzieci innych form opieki, najbardziej zbliżonych do rodzinnej.

Jest też z nami wiele wspaniałych osób wspierających nas organizacyjnie z ramienia Miasta Poznania oraz liczna grupa wolontariuszy i sponsorów.

Back To Top