Od 1 marca 2020 roku Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” realizuje trwałość projektu pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który był realizowany w terminie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku. Trwałość projektu będzie realizowana przez okres co najmniej 36 miesięcy.

W celu realizacji trwałości ww. projektu Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2023 roku, będzie prowadzić:

  • poradnictwo psychologiczne,
  • poradnictwo pedagogiczne,
  • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Osoby do kontaktu ze strony Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”:

Agnieszka Ugorek-Macka


e-mail: agnieszka.ugorek-macka@m.poznan.pl
tel. 61 648 60 45

Katarzyna Tarłowska


e-mail: katarzyna.tarlowska@m.poznan.pl
tel. 61 648 60 33