PRZYJDŹ PO WSPARCIE

Przyjdź po wsparcie

Centrum oferuje szerokie wsparcie specjalistyczne rodzinom zamieszkującym na terenie Poznania.

Rodzinom zastępczym

proponujemy indywidualne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, fizjoterapeutyczne, a także zapraszamy do udziału w grupowych warsztatach rozwijających kompetencje rodzicielskie.

tel. 61 648 60 55, 61 648 60 49


[strona oddziału]

Rodzinom biologicznym

oferujemy indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, a także zajęcia rozwijające kompetencje wychowawcze oraz szereg codziennych umiejętności potrzebnych w opiece nad dziećmi. Organizujemy spotkania rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.

tel. 61 648 60 33, 61 648 60 52


[strona oddziału]

Regulamin Klubu Dobrych Rodziców znajduje się [tutaj], zachęcamy również do pobrania i zapoznania się z ulotką programu [tutaj].

Rozmiar czcionki
Zmiana kontrastu