Szanowni Państwo!

W związku z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego oraz sytuacją podwyższonego ryzyka chorobowego w kraju, Centrum Wspierania Rodzin odwołuje wszelkie zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne.

W pilnych przypadkach zachęcamy do kontaktu z pracownikami dyżurującymi w godzinach 9:00 – 15:00 pod poniższymi numerami telefonów

Oddział Kwalifikacji i Spec. Wsparcia Rodzin Zastępczych


61 648 60 49

Oddział Oceny Rodzinnej Pieczy Zastępczej


61 648 60 54

Oddział Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej


61 648 60 41

Klub Dobrych Rodziców i Kącik Rodzinny


61 648 60 52