Przejdź do treści

Biblioteka na Kółkach – spis książek

SPIS KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH W RAMACH PROJEKTU „BIBLIOTEKA NA KÓŁKACH”

Więcej o projekcie można przeczytać klikając w link do informacji o projekcie. Spis aktualny na dzień 15.01.2020r.


 1. ABC dobrego wychowania, czyli to, co każdy wiedzieć powinien, Wydawnictwo Edukacyjne Literat, Toruń 2005.
 2. Aboff M., Nie lubię łaskotek, GWP sp. z o.o., Gdańsk wyd. II
 3. Adach A., Gryzmoły dla ślimaka, Wydawnictwo BEA Książki Edukacyjne, Toruń.
 4. Adopting a child – Marian Waller
 5. Affeldt M. (koord. projektu), Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Poznań 2007.
 6. Alan E. Kazdin, Jak krok po kroku wprowadzić trwałą zmianę w relacji z dzieckiem? Praktyczny poradnik, Warszawa 2014.
 7. Analiza dostępnych form wsparcia świadczonych przez instytucje pomocowe oraz potrzeb i oczekiwań osób z grup szczególnego ryzyka, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o., Kutno 2007.
 8. Anderson Laurie H., Mów!, Media Rodzina.
 9. Andrzejewski M., Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny, Media Rodzina, Poznań 2007.
 10. Andrzejewski M., Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny, Media Rodzina, Poznań 2007.
 11. Antrobus L., Nasz uroczy aniołek. Wychowanie grzecznego dziecka. Wyd. HELION, Gliwice 2008.
 12. Baja na Mikołaja, Zbiór opowiadań, Warszawa 2012.
 13. Baja na Mikołaja, Zbiór opowiadań, Warszawa 2012.
 14. Bajkowe pisanie, Bajki terapeutyczne powstałe w ramach programu. Poznań 2012.
 15. Bajkowe pisanie, Bajki terapeutyczne powstałe w ramach programu. Poznań 2012.
 16. Bajkowe pisanie, Bajki terapeutyczne powstałe w ramach programu. Poznań 2012.
 17. Bajkowe pisanie, Bajki terapeutyczne powstałe w ramach programu. Poznań 2012.
 18. Barańska M., Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Wydawnictwo Harmonia
 19. Barkley Russell A., ADHD Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2009.
 20. Bartkowicz Z., Węgliński A., Lewiczka, A. (red.), Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 21. Bartl A., Nitsch C., Zabawy dla maluchów. Różne propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2003.
 22. Bartnikowska K., Ćwirynkało U., Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością. Wyd. IMPULS Kraków 2013.
 23. Bartosik A. (red.), Alkohol a zdrowie. Picie alkoholu w różnych okresach życia, PARPA, Warszawa 2000.
 24. Baum E., Terapia zajęciowa, Fraszka Edukacyjna Sp. z o. o., Warszawa 2008.
 25. Baum H., Ale ja nie chcę! O radzeniu sobie z frustracją, zniecierpliwieniem i przekorą. Wychowanie emocjonalne dzieci w wieku od 3 do 7 lat, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2005.
 26. Becelewska D., Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, Wydawnictwo „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2005.
 27. Behary Wendy T. Rozbroić narcyza. Jak radzić sobie z osobą zapatrzoną w siebie. Wyd. GWP, Sopot 2014.
 28. Beisert Maria (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 29. Berendt J., Sendor M., Dogadać się z dzieckiem, Warszawa 2013.
 30. Bettelheim B., Uciekinierzy z życia. Leczenie dzieci zaburzonych emocjonalnie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
 31. Bewerly J., Leczenie dzieci po urazach psychicznych, PARPA, Warszawa 2003.
 32. Bigos J., Mozer B., Dziecko z chmur, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2010.
 33. Bigos J.,Mozer B., Dziecko z chmur, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2010.
 34. Bissinger-Ćwierz U., Muzyczna pedagogika zabawy w pracy grupą + płyta, Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2002.
 35. Bloomquist Michael L., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik dla rodziców i terapeutów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 36. Bloomquist Michael L., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik dla rodziców i terapeutów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 37. Bogdanowicz M. (oprac.), Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011.
 38. Bogdanowicz M. (oprac.), Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011.
 39. Bogdanowicz M. (oprac.), Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011.
 40. Bogdanowicz M. (oprac.), Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008 (dodruk 2009).
 41. Bogdanowicz M.(oprac.), Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008 (dodruk 2009).
 42. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. Metoda dobrego startu. Wydawnictwo Harmonia.
 43. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., Metoda dobrego startu. Od wierszyka do literki. Zeszyt 1, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007.
 44. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., Metoda dobrego startu. Od wierszyka do literki. Zeszyt 2, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007.
 45. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., Metoda dobrego startu. Od wierszyka do rysunku. Zestaw pomocy dydaktycznych + Ćwiczenia, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008.
 46. Bogdanowicz M., Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2006.
 47. Bogdanowicz M., Rożyńska M., Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz. I, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2011.
 48. Bogdanowicz M., Rożyńska M., Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz. II, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2011.
 49. Bogdanowicz M., Rożyńska M., Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz. III, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2011.
 50. Bogdanowicz Z., Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 1990.
 51. Bragdon Allen D., Gamon D., Rozwiń swój umysł. Ćwiczenia dla lewej półkuli mózgu, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 2010.
 52. Brazelton Thomas B, Joshua D.Sparrow, Rozwój dziecka 0-3. Wyd. GWP. Sopot 2013.
 53. Brazelton Thomas B, Joshua D.Sparrow, Rozwój dziecka 3-6. Wyd. GWP. Sopot 2013.
 54. Brett D., Bajki, które leczą cz. I, GWP, Gdańsk 2006.
 55. Brett D., Bajki, które leczą cz. II, GWP, Gdańsk 2007.
 56. Brezelton Thomas B., Joshua D.Sparrow. Dzieci pełne złości . Wyd. GWP Sopot 2012.
 57. Bruce D. Perry, Szalavitz M., O chłopcu wychowywanym jak pies, 2006.
 58. Brytyjski Czerwony Krzyż ( spółpr..), Pierwsza Pomoc Dziecku, Oficyna Wydawnicza Lotos s. c., Łódź 1996.
 59. Brzezińska A. Społeczna psychologia rozwoju, 2007.
 60. Brzezińska A.I., (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP Gdańsk 2005.
 61. Buszkowski I., Michalec K., Prace plastyczne rozwijające wyobraźnię. Dla młodszych przedszkolaków, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2009.
 62. Buszkowski I., Zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.
 63. Bzowska L., Kownacka R., Lorek M., Sowińska A., Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 64. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów, Sopot 2012.
 65. Cassany R.L, Żartobliwie o wychowaniu, czyli jak przetrwać domowe burze przy pomocy nieco podstępnej taktyki, Oficyna Współczesna, Poznań 2000.
 66. Cattabeni G., Dziecko przybyłe z daleka. Adopcja i rodzina zastępcza, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2008.
 67. Child L., Naprawdę niedobrze się czuję, Media Rodzina.
 68. Ciąża i alkohol w trosce o Twoje dziecko, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2007.
 69. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Wydawnictwo Edukacyjne Kraków, Kraków 2017.
 70. Cieszyńska J., Powiedz mi co odczuwasz. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dzieci dwujęzycznych, Kraków 2008.
 71. Cohen Lawrence L. Rodzicielstwo przez zabawę. Wyd. MAMANIA, Warszawa 2012.
 72. Cytowska B. i Winczura B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
 73. Cytowska B. i Winczura B. (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków 2008.
 74. Czarnik B., Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010.
 75. Czub M., Krzywicka-Filuś A., Wykorzystanie seksualne dzieci. Broszura dla osób pełniących opiekę zastępczą, Fundacja Dziecko w Centrum, Poznań 2011.
 76. Czub M., Krzywicka-Filuś A., Wykorzystanie seksualne dzieci. Broszura dla osób pełniących opiekę zastępczą, Fundacja Dziecko w Centrum.
 77. Czub M., Zrozumieć dziecko wykorzystane seksualnie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.
 78. Ćwikła E. (red.), Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży. Poradnik dla pedagogów szkolnych, opiekunów i wychowawców, Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o., Poznań 2007.
 79. Daniluk-Kula B., Gładysz A., Ocena wiedzy i postaw młodzieży szkół podstawowych na temat zakażenia i zapobiegania HIV i AIDS, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998.
 80. Dawczak B., Spychał B., Gadające Zwierzątka. Zabawy logopedyczne dla najmłodszych, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009.
 81. Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 82. Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 83. Deborah D. Gray, Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców, Sopot 2010.
 84. Deborah D. Gray, Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców, Sopot 2010.
 85. Dennison P., film: Kinezjologia edukacyjna. Ćwiczenia, inspiracje, afirmacje, Wydawnictwo KINED, Warszawa.
 86. Dennison P.i G., Gimnastyka Mózgu, materiały do kursu cz. I, kurs organizowany przez Wielkopolski Instytut Neurolingwistyki, Poznań 2010.
 87. Dimoff T., Carper S., Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki, Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS, Warszawa 1993.
 88. Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe. Karty ćwiczeń dla ucznia. Wydawnictwo Harmonia.
 89. Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe. Wydawnictwo Harmonia.
 90. Doliński A., Gajewska G., Rewińska E., Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań. Programy profilaktyczne, Wydawnictwo PEKW „Gaja”, Zielona Góra 2004.
 91. Dopalaczom i narkotykom mówimy STOP, materiał ze szkolenia, Poznań, 22.10.2010 r.
 92. Duda H., Badanie kinestezji artykulacyjnej, Gdańsk 2017.
 93. Duda H., Badanie wymowy dziecka, Gdańsk 2018.
 94. Dziamska D., Edukacja przez ruch. Fale, spirale, jodełki, zygzaki, WSiP, Warszawa 2005.
 95. Dziamska D., Edukacja przez ruch. Kropki, kreski owale wiązki, WSiP, Warszawa 2005.
 96. Dzieci i młodzież z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Jak je rozumieć i jak im pomagać?, materiały z konferencji , Poznań 05.10.2010 r.
 97. Dzieci z zaburzeniami zachowania, materiał ze szkolenia, 2010.
 98. Dziecko krzywdzone od podejrzenia do interwencji, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.
 99. Dziecko w sytuacji rozstania rodziców, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Poznań 2008
 100. Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym i Zespołem Zaburzenia Więzi – zaburzenia wtórne, materiał z konferencji, Szczecin 12.10.2010 r.
 101. Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Jedność, Kielce 2000.
 102. Eliot L., Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Media Rodzina, Poznań 2003.
 103. Erkert A., Rozumiemy się dobrze! Zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym oparte na współdziałaniu, Wydawnictwo „Jedność”.
 104. Erkert A., Zabawy dla odreagowania agresji, Kielce 2009.
 105. Europejski przewodnik po procedurach postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci, Assen – Poznań – Wilno 2008.
 106. Faber A., Mazalish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły. Wydanie nowe poszerzone, Media Rodzina.
 107. Faber A., Mazalish E., Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole, 2006.
 108. Faber A., Mazlish E., Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały, Media Rodzina, Poznań 2006.
 109. Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 2001.
 110. Fabicka J., Dokuczalska, Warszawa 2015.
 111. Fabisiak-Majcher A., Korendo M., Ławczys E., Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania. Kategoryzacja. Wyd. Wir, Kraków 2008
 112. Fabisiak-Majcher A., Korendo M.,Ławczys E., Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania. Analiza i synteza wzrokowa. Wyd. Wir, Kraków 2008.
 113. Falk J., Myriam D., Vincze M., Malek-Yonan V., Kolankiewicz M. (red.), Relacja dorosły – dziecko w opiece zastępczej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.
 114. Falk J., Myriam D., Vincze M., Malek-Yonan V., Kolankiewicz M.(red.), Relacja dorosły – dziecko w opiece zastępczej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.
 115. Ficowski J., Cyganie na polskich drogach. Wyd. Nisza, Warszawa 2013.
 116. Ficowski J., Cyganie na polskich drogach. Wyd. Nisza, Warszawa 2013.
 117. FOA Edna B. Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD nastolatków. Podręcznik terapeuty. Wyd. GWP. Sopot 2014.
 118. FOA Edna B. Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD nastolatków. Podręcznik terapeuty. Wyd. GWP. Sopot 2014.
 119. Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela-terapeuty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 120. Franus E., Franus-Urbańczyk, Treningi niemowlęcia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
 121. Frączek A., Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd się biorą dzieci, Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, Janki k. Warszawy 2008.
 122. Frostig M., Horne D., Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom podstawowy. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2007.
 123. Frostig M., Horne D., Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom podstawowy. Testy, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2007.
 124. Frostig M., Horne D., Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom średni. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2007.
 125. Frostig M., Horne D., Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom średni. Testy, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2007.
 126. Frostig M., Horne D., Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom wyższy. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2007.
 127. Frostig M., Horne D., Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom wyższy. Testy, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2007.
 128. Fuchs B., Gry i zabawy na dobry klimat w grupie, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 129. Fuchs B., Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2003.
 130. Fudała J., Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2009.
 131. Fudała J., Rozpoznawanie problemów alkoholowych pacjentów, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2007.
 132. Fudała J., Rozpoznawanie problemów alkoholowych pacjentów, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2007.
 133. Fundacja Laboratorium Reportażu, Bez naiwnych schematów. O rodzicielstwie zastępczym, Warszawa 2018.
 134. Furman E., Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007.
 135. Gdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone, Poradnik dla profesjonalistów zobowiązanych do interwencji w przypadkach przemocy wobec dzieci.
 136. Geldard K i D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005.
 137. Gerald D. Oster, Patricia Gould, Rysunek w psychoterapii, Sopot 2015.
 138. Gilliland James Richard K., Strategie interwencji kryzysowej, PARPA, Warszawa 2008.
 139. Glass C., Skrzywdzona, Wydawnictwo Hachette Polska, Warszawa 2011.
 140. Główczyńska A. (red.), Opowiem Ci naszą historię. Bajki o Adopcji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
 141. Goddard S., Odruchy, uczenie i zachowanie. Klucz do umysłu dziecka, Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów.
 142. Gojżewska B., Superwizja. Materiał szkoleniowy
 143. Goldenberg H., Irene G.. Terapia rodzin. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2006.
 144. Gopnik A., Meltzoff Andrew N., Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci, Media Rodzina, Poznań 2004.
 145. Gordon T., Wychowanie bez porażek. Wyd. PAX. Warszawa 1991.
 146. Graczyk-Ogdem J., Żukowska J., Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, TKOPD, Poznań 2007.
 147. Gray D. Deborah, Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców, Sopot 2019.
 148. Gregory C. Keck, Regina M. Kupecky, Wychowanie zranionego dziecka. Pomoc rodzinom adopcyjnym w zdrowieniu i rozwoju, Warszawa 2010,2013.
 149. Gregory C. Keck, Regina M. Kupecky, Wychowanie zranionego dziecka. Pomoc rodzinom adopcyjnym w zdrowieniu i rozwoju.
 150. Griesbeck J., Poznajmy się w zabawie. Wyd. Jedność. Kielce 2007.
 151. Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz 3. Wydanie, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 152. Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004.
 153. Gromuł R., Co się dzieje między nami. Rozpoznawanie i nazywanie relacji międzyludzkich oraz towarzyszących im emocji, Gdańsk 2012.
 154. Groński R. M., Żelewska A., Katar żyrafy, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 155. Grotberg E., Zwiększanie odporności psychicznej, wzmacnianie sił duchowych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.
 156. Guy G., A jak tam twoje dzieci?, Poznań 2010.
 157. Hallowell Edward M, Ratey John J., W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych, Media Rodzina, Poznań 2004.
 158. Handfort O., Karolak W., Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii (+ płyta), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007.
 159. Hannaford C., Serce dziecka, Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, Warszawa 2004.
 160. Haug-Schnabel G., Każde dziecko może mieć sucho, Media Rodzina.
 161. Haug-Schnabel G., Schmid-Steinbrunner, Dziecko z charakterem, Media Rodzina.
 162. Hayes L., Ciarrochi J., Trudny czas dojrzewania, Sopot 2019.
 163. Heczko J., Księga słów i obrazków czyli ćwiczenia do słuchania i mówienia, Wydawnictwo „Komlogo” Piotr Gruba, Gliwice 2010.
 164. Heininger Janet E., Weis Sharon K., Od chaosu do spokoju. Jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania, Media Rodzina, Poznań.
 165. Heller L. , LaPierre A., Leczenie Tarumy rozwojowej, Wydawnictwo Instytutu Terapii Psychosomatycznej, Wrocław 2018.
 166. Herbert M., Krnąbrne zachowanie. Jak sobie z nim poradzić, GWP Gdańsk 2005.
 167. Herbert M., Krnąbrne zachowanie. Jak sobie z nim poradzić, GWP Gdańsk 2005.
 168. Herbert M., Żałoba w rodzinie. Jak pomóc cierpiącym dzieciom i ich rodzinom, GWP Gdańsk 2005.
 169. Historyjki piosenkowo-obrazkowe. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe. Wydawnictwo Harmonia.
 170. Hływa R.A., 311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą, Gdańska 2010.
 171. Hoffman Ch., Dziecko do wzięcia, Warszawa 2013.
 172. Holinger Paul C., Co mówią dzieci zanim nauczą się mówić?, Media Rodzina.
 173. Holtkamp J., Co ogłupia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011.
 174. Howarth R., Fisher P., Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży, Liber, Warszawa 2005.
 175. Hryniewicz D., Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2007.
 176. Hryniewicz D., Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2007.
 177. Huebner D., Co robić, gdy się martwisz?, Olsztyn 2018.
 178. Huebner D., Co robić, gdy się złościsz, Techniki zarządzania złością, Olsztyn 2018.
 179. Ilg Frances L., Bates Ames L., Baker Sidney M., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, GWP, Gdańsk 2007.
 180. Ilg Frances L., Bates Ames L., Baker Sidney M., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, GWP, Gdańsk 2007.
 181. Ilg Frances L., Bates Ames Luis, Baker Sidney M., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, GWP, Gdańsk 2006.
 182. Inglot U., Rytmika dla smyka, (piosenki, nuty scenariusze zabaw 3-6 lat), Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław 2007.
 183. Inglot U., Rytmika dla smyka, (piosenki, nuty scenariusze zabaw 3-6 lat), Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław 2007.
 184. Isern S., Uczuciometr inspektora krokodyla. Rozpoznaj, zmierz i kontroluj swoje uczucia, Warszawa 2018.
 185. Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI w. Niepokoje i nadzieje, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2000.
 186. Jadczak-Szumiło T., Kałamajska – Liszcz K., Biorę odpowiedzialność. Program profilaktyczno-edukacyjny, PARPA, Warszawa 2009 oraz Wieczne dziecko. Film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FAE. Co to jest FAS? PARPA, Warszawa 2008.
 187. Jadczak-Szumiło T., Kałamajska – Liszcz K., Biorę odpowiedzialność. Program profilaktyczno-edukacyjny, PARPA, Warszawa 2009 oraz Wieczne dziecko. Film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FAE. Co to jest FAS?, PARPA, Warszawa 2008.
 188. Jadczak-Szumiło T., Kałamajska – Liszcz K., Biorę odpowiedzialność. Program profilaktyczno-edukacyjny, PARPA, Warszawa 2009.
 189. Jadczak-Szumiło T., Kałamajska-Liszcz K., Liszcz K., Jak wspomagać dziecko FASD w edukacji, Warszawa 2018.
 190. Jadczak-Szumiło T., Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2008.
 191. Jadczak-Szumiło T., Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2008.
 192. Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem? Poradnik dla profesjonalistów pracujących z rodzinami z małymi dziećmi, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2010.
 193. Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem? Poradnik dla profesjonalistów pracujących z rodzinami z małymi dziećmi, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2010.
 194. Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem? Rola lekarzy w zapobieganiu przemocy wobec najmłodszych dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Warszawa 2008.
 195. Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem? Rola lekarzy w zapobieganiu przemocy wobec najmłodszych dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Warszawa 2008.
 196. Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem? Rola pielęgniarek i położnych w zapobieganiu złemu traktowaniu dziecka w rodzinie, Fundacja Dzieci Niczyje i Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2008.
 197. Jak chronić małe dziecko przed skrzywdzeniem, materiały ze szkolenia w TKOPD w Poznaniu, 2010.
 198. Jak organizować STREETWORKING w ramach współpracy międzysektorowej? Analizy, rekomendacje, dobre praktyki, Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich OSOS, Warszawa 2015.
 199. Jaroch-Połom L., Bajeczki logopedyczne. Zabawne historyjki usprawniające mowę dziecka, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2006.
 200. Jaymie S.W., Adopcja, Czy jesteście gotowi?, Kraków 2008.
 201. Jayne E. Shooler, Betsy Keefer Smalley, Timothy J. Callahan, Zranione dzieci, uzdrawiające domu. Wychowanie dzieci dotkniętych traumą w rodzinach adopcyjnych i zastępczych, Warszawa 2012.
 202. Jayne E. Shooler, Betsy Keefer Smalley, Timothy J. Callahan, Zranione dzieci, uzdrawiające domu. Wychowanie dzieci dotkniętych traumą w rodzinach adopcyjnych i zastępczych, Warszawa 2012.
 203. Jerzak M. (red.), Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość, PWN, Warszawa 2016.
 204. Jesper J., Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?, 2012.
 205. Jeżewska-Krasnodębska E., Skałbania B., Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty, Kraków 2017.
 206. John T., Granice w życiu nastolatków, 2011.
 207. Juul J., „Nie” z miłości, 2006.
 208. Kaczmarek B.B., Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 209. Kaczmarek M. (oprac.), Rodzinna opieka zastępcza – podstawy prawne, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne.
 210. Kadry” Sp. z o. o., Gdańsk 2010.
 211. Kaduson H., Schaefer Ch., Zabawa w psychoterapii, GWP sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 212. Kaduson H., Schaefer Ch., Zabawa w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2002.
 213. Kaleta., Iwaniec M., Podróże służbowe od A do Z, PRESCOM sp. z o.o. (dodatek do „Finanse Publiczne”).
 214. Kallaus A., Udział osoby małoletniej w postępowaniu opiekuńczym, Poznań 2015.
 215. Kalmanowicz B., Lauba B., Papierz B., Sowińska A., Kamyczkowe rady. Program wychowawczy dla dzieci od 3 do 10 roku życia w oparciu o serię książek „Kamyczek”, Wydawnictwo Rea, Warszawa 2005.
 216. Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
 217. Karasowska A., Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania, PARPA Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 2006.
 218. Kasdepke G., Tylko bez całowania czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 2008.
 219. Kasdepke G., Wielka księga uczuć, Warszawa 2015.
 220. Kast-Zahn A., Każde dziecko może nauczyć się reguł, Media Rodzina, Poznań 1999.
 221. Kast-Zahn A., Każde dziecko może nauczyć się reguł, Media Rodzina.
 222. Kast-Zahn A., Każde dziecko może nauczyć się reguł. Media Rodzina.
 223. Kast-Zahn A., Morgenroth H., Każde dziecko może nauczyć się spać, Media Rodzina.
 224. Kazdin E. Alan, Weisz R. John, Psychoterapia dzieci i młodzieży, metody oparte na dowodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 225. Keck C.G., Kupecky M.R., Wychowanie zranionego dziecka, Warszawa 2013.
 226. Keck Gregory C., Regina M. Kupecky. Wychowanie zranionego dziecka. Pomoc rodzinom adopcyjnym w zdrowieniu i rozwoju.
 227. Keck Gregory C., Regina M. Kupecky. Wychowanie zranionego dziecka. Pomoc rodzinom adopcyjnym w zdrowieniu i rozwoju.
 228. Kendall P. C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, GWP sp. z o.o., Gdańsk 2004.
 229. Kendall Philip C., Terapia dzieci i młodzieży, procedury poznawczo-behawioralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 230. Kęcińska J., Dziecko w świecie zagrożeń – Vademecum dla profesjonalistów, Poznań 2016.
 231. Kęcińska J., Dziecko w świecie zagrożeń – Vademecum dla profesjonalistów, Poznań 2016.
 232. Kijak R.J., Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Warszawa 2013.
 233. Klasyfikacja diagnostyczna:DC:0-3R, Oficyna Wydawnicza Fundament, Warszawa 2008.
 234. Klaus W. Vopel, Dzieci bez stresu, Kielce 2000.
 235. Klecka M., FAScynujące dzieci + płyta o FAS, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007.
 236. Klecka M., FAScynujące dzieci + płyta o FAS, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007.
 237. Klecka M., Janas-Kozik M., Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2009.
 238. Klein M., Psychoanaliza dzieci, Gdańsk 2007.
 239. Klein M., Zapis analizy dziecka, Gdańsk 2007.
 240. Klejnoccy K., J., Próba miłości. Jak pokochać cudze dziecko, Wyd. Czarne, Wołowiec 2014.
 241. Klejnoccy K., J., Próba miłości. Jak pokochać cudze dziecko, Wyd. Czarne, Wołowiec 2014.
 242. Klejnoccy K., J., Próba miłości. Jak pokochać cudze dziecko, Wyd. Czarne, Wołowiec 2014.
 243. Knieć G., Nowakowska W., Nowak M., Pomoc społeczna w służbie dziecku i jego rodzinie, Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej.
 244. Kolankiewicz M. (red.), Pielęgnacja niemowląt i małych dzieci w placówkach opiekuńczych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1998.
 245. Kolska-Lach B. i Szymanowska K. (red), Dziecko w sytuacji rozstania rodziców, TKOPD, Poznań 2008.
 246. Kolska-Lach B. i Szymanowska K. (red), Dziecko w sytuacji rozstania rodziców, TKOPD, Poznań 2008.
 247. Kolska-Lach B. i Szymanowska K. (red), Dziecko w sytuacji rozstania rodziców, TKOPD, Poznań 2008.
 248. Kolska-Lach B. i Szymanowska K. (red), Dziecko w sytuacji rozstania rodziców, TKOPD, Poznań 2008.
 249. Kolska-Lach B. i Szymanowska K. (red), Dziecko w sytuacji rozstania rodziców, TKOPD, Poznań 2008.
 250. Kolska-Lach B. i Szymanowska K. (red), Dziecko w sytuacji rozstania rodziców, TKOPD, Poznań 2008.
 251. Kolska-Lach B. i Szymanowska K. (red), Dziecko w sytuacji rozstania rodziców, TKOPD, Poznań 2008.
 252. Kolska-Lach B. i Szymanowska K. (red), Przemoc seksualna wobec dzieci, TKOPD, Poznań 2006.
 253. Kołakowski A. ,Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot 2014.
 254. Kołakowski A., Agnieszka P., Sposób na trudne dziecko, przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP. Sopot 2011.
 255. Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, GWP Sp. z o. o., Sopot 2011.
 256. Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, GWP Sp. z o. o., Sopot 2011.
 257. Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Sopot 2016.
 258. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A., ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Sopot 2014.
 259. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A., ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Sopot 2016.
 260. Kołodziejski B., Utulanki czyli piosenki na dziecięce masażyki + płyta, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009.
 261. Kołodziejski B., Utulanki czyli piosenki na dziecięce masażyki + płyta, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009.
 262. Kołyszko W., Bawian, Cudanna i pułapki zazdrości, GWP sp. z o.o., Gdańsk wyd. II
 263. Kołyszko W., Pogromca potworów i magia strachu, GWP sp. z o.o., Gdańsk wyd. II
 264. Kołyszko W., Smok Lubomił i tajemnice złości, GWP, Gdańsk 2005.
 265. Kołyszko W., Tomaszewska J., Garść radości, szczypta złości, Sopot 2017.
 266. Kołyszko W., Tomaszewska J., Złość i smok Lubomił, GWP.
 267. Kołyszko W., Tomaszewska L., Garść radości, szczypta złości, Sopot 2019.
 268. Kołyszko W., Zaklęte miasto i sekrety smutku, GWP sp. z o.o., Gdańsk wyd. II
 269. Kołyszko W., Zaklęte miasto i sekrety smutku, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 270. Konferencja dla pracowników leczenia odwykowego z terenu Miasta Poznania, materiał z konferencji, Poznań 27.08.2010 r.
 271. Konieczna E. J., Arteterapia w teorii i w praktyce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 272. Korczak J., Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Warszawa 2012.
 273. Korczyński A., Fascynujący Rysio, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2008.
 274. Korendo M., Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania. Relacje czasowe i przestrzenne. Wyd. Wir, Kraków 2008.
 275. Kornas-Biela D., Wokół początku życia ludzkiego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2002.
 276. Kowalska-Jankowska M., Dzyń, dzyń, dzwonią dzwonki wdzięcznie, bo wszystkie dzieci mówią dziś dźwięcznie. Zabawy logopedyczne, terapia wymowy bezdźwięcznej.
 277. Kozdroń A., Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców, Warszawa 2014.
 278. Kozłowska A., Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny. Jak pomóc rodzinie i dziecku?, Warszawa 2005.
 279. Krajewski R., Szymański S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej. Stan prawny na 01.01.01 r., Wydawnictwo Prawnicze Leges s.c., Włocławek 2001.
 280. Krcskovics Z., Księga orgiami, BUCHMANN Sp. z o. o., Warszawa 2010.
 281. Kreutz M., Rozwój psychiczny młodzieży. Wyd. TUM, Wrocław 2005.
 282. Król I., Pielachowski J., Nauczyciel i jego warsztat pracy, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997.
 283. Krzywicka-Filuś A.(oprac.), Metodologia przesłuchiwania dzieci wykorzystywanych seksualnie. Raport z prac zespołu realizującego projekt „Posłuchaj mnie – dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną”, Assen-Poznań-Wilno 2008.
 284. Książeczka z naklejkami. Rysuję zwierzątka. Wydawnictwo Aksjomat, Kraków 2007.
 285. Książyk J., Halina W., Nowe zalecenia żywienia niemowląt od roku 2007, kserokopia materiałów.
 286. Kuberska-Kędzierska M., Ile ważą emocje?, Łódź 2018.
 287. Kulesza E., Ochrona danych osobowych pomocy społecznej, Warszawa 2013.
 288. Kwiecień M., Adopcja temat bez tajemnic, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004.
 289. Leońska L. (red.), Efektywność, skuteczność i jakość działań w pomocy społecznej, MOPR w Poznaniu, Poznań 2005.
 290. Leszczyński M., Maksymów P., Projekty Systemowe w pomocy społecznej – pytania i odpowiedzi. Poradnik dla Beneficjentów Działania 7.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 291. Levine A. Peter, Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy, Warszawa 2018.
 292. Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca, Gdańsk 2007 (+ płyta!)
 293. Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 294. Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 295. Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 296. Lewicka-Zelent A., Korona K. (red.), Dziecko a rozwód, Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców, Engram, Warszawa 2015.
 297. Lewis D., Jak wychować zdolne dziecko, PZWL, Warszawa 1988.
 298. Lijklema K., Co jest za więziennym murem?, Warszawa 2015.
 299. Lijklema K., Co jest za więziennym murem?, Warszawa 2015.
 300. Lijklema K., Co jest za więziennym murem?, Warszawa 2015.
 301. Lijklema K., Co jest za więziennym murem?, Warszawa 2015.
 302. Lijklema K., Co jest za więziennym murem?, Warszawa 2015.
 303. Lilienthal S., Wiosna, lato, jesień, zima. MAC Edukacja, Kielce 2001.
 304. Liszcz K., Dziecko z FAS w domu i szkole, Kraków 2011.
 305. Liszcz K., Jak być opiekunem dziecka z FAS, Fundacja „ Daj szansę”, Toruń 2010.
 306. Liszcz K., Jak być opiekunem dziecka z FAS, Fundacja „Daj Szansę”, Toruń 2010.
 307. Liszcz K., Jak być opiekunem dziecka z FAS, Fundacja „Daj Szansę”, Toruń 2010.
 308. Liszcz K., Jak być opiekunem dziecka z FAS, Fundacja „Daj Szansę”, Toruń 2010.
 309. Liszcz K., Jak być opiekunem dziecka z FAS, Fundacja „Daj Szansę”, Toruń 2010.
 310. Liszcz K., Jestem nauczycielem dziecka z FAS, Fundacja „Daj Szansę”, Toruń 2010.
 311. Liszcz K., Jestem nauczycielem dziecka z FAS, Fundacja „Daj Szansę”, Toruń 2010.
 312. Liszcz K., Jestem nauczycielem dziecka z FAS, Fundacja „Daj Szansę”, Toruń 2010.
 313. Liszcz K., Jestem nauczycielem dziecka z FAS, Fundacja „Daj Szansę”, Toruń 2010.
 314. Liszcz K., Jestem nauczycielem dziecka z FAS, Toruń 2010.
 315. Loska A., Zajęcia muzyczno-ruchowe, Część I. Wyd. pedagogiczne NUTKA Poznań 2012.
 316. Loska A., Zajęcia muzyczno-ruchowe, Część II. Wyd. pedagogiczne NUTKA Poznań 2012.
 317. Ludwiczak D., Żubr żuł żuchwą żurawinę… Wierszyki ortograficzne, Klub dla Ciebie, Warszawa 2005.
 318. Luvmour J. i B., Weistar D. i T., Kara A. i A., 49 gier i zabaw, GWP, Gdańsk 2008.
 319. Łaba A., Bajki rymowane w biblioterapii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 320. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cześć I
 321. Łopatka A., Dziecko. Jego prawa człowieka, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o. Iuris, Warszawa 2000.
 322. Łuczyńska M., Olech. A, Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Warszawa 2013.
 323. Łuczyński A., Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych. Wyd. KUL, Lublin 2008.
 324. Łyżyczka I., Zaburzenia i wady wymowy (kserokopia materiałów).
 325. Maas Violet F., Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
 326. MacGregor C., Dobrej zabawy! Gry i zabawy dla pomysłowych rodzin, Media Rodzina, Poznań 2007.
 327. Maćkowiak K., Wieczorek-Stachowicz M., Profilaktyka w pigułce, Fundacja ETOH, Warszawa 2005.
 328. Madaras L., Na miejsca gotowe wzwyż! Co się dzieje z moim ciałem? Książka dla młodszych dziewcząt, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2009.
 329. Madaras L., Na mój znak gotowi wzwyż! Co się dzieje z moim ciałem? Książka dla młodszych chłopców, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2009.
 330. Madaras L., Na mój znak gotowi wzwyż! Co się dzieje z moim ciałem? Książka dla młodszych chłopców, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2009.
 331. Mah R., Łatwe sposoby na trudne dziecko, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2008.
 332. Majchrzak G., Niemożliwe nie istnieje, Warszawa 2016.
 333. Majchrzak G., Niemożliwe nie istnieje, Warszawa 2016.
 334. Majchrzak G., Niemożliwe nie istnieje, Warszawa 2016.
 335. Malkiewicz M., Chodźmy się bawić. 150 zabaw dla dzieci, Harmonia, Gdańsk 2009.
 336. Małasiewicz A., Wprawki w czytaniu sylabowym dla uczniów z dysleksją i nie tylko, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009.
 337. Maroda J. Karen, Techniki terapii psychodynamicznej, praca nad emocjami w relacji terapeutycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 338. Marshall B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa 2009.
 339. Martin H., Rozsądne ustalanie granic. Co wolno dziecku, Gdańsk 2008.
 340. Masgutowa S., Akhmatova N., Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym całego ciała. Podejście kinezjologii edukacyjnej, Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, Warszawa 2005.
 341. Masz wybór, Materiały pokonferencyjne poświęcone problematyce uzależnień, Poznań.
 342. Mądre wychowanie, materiał z konferencji zorganizowanej przez TKOPD w Poznaniu, 06.10.2010 r.
 343. Mc Whirter J. Jeffries, Mc Whirter Benedict T., Mc Whirter Anna M., Mc Whirter Ellen Hawley, Zagrożona młodzież, PARPA Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 2005.
 344. McKay M., Fanning P., Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko, Poradnik dla rodziców, Polska 2013.
 345. McKay M., Fanning P., Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko, Poradnik dla rodziców, Polska 2013.
 346. McKay M., Fanning P., Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko, Poradnik dla rodziców, Polska 2013.
 347. McWilliams N., Diagnoza psychoanalityczna, Gdańsk 2013.
 348. Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.
 349. Mellibruda J., Pułapka nie wybaczonej krzywdy, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1999.
 350. Menzel I., Szeptucha, Kraków 2014.
 351. Michael L. Bloomquist, Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik dla rodziców i terapeutów, Kraków 2011.
 352. Mickiewicz J., Materiały do diagnozy pedagogicznej umiejętności pisania i czytania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2001.
 353. Milewski J., Dym się rozwiewa. Wyd. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2008.
 354. Milewski J., Dym się rozwiewa. Wyd. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2008.
 355. Milewski J., Dym się rozwiewa. Wyd. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2008.
 356. Milewski J., Dym się rozwiewa. Wyd. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2008.
 357. Milewski J., Dym się rozwiewa. Wyd. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2008.
 358. Miller A., Bunt ciała, Media Rodzina, Poznań.
 359. Miluska J. (red.), Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia, Poznań 1998.
 360. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Nie jesteś na sprzedaż, Warszawa 2015.
 361. Misiurska A., Kalendarz plastyczny w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1993.
 362. Molicka M., Bajki terapeutyczne – wydanie audio, Media Rodzina, Poznań 2007.
 363. Molicka M., Bajki terapeutyczne cz. I, Media Rodzina, Poznań 2003.
 364. Molicka M., Bajki terapeutyczne cz. II, Media Rodzina, Poznań 2003.
 365. Molicka M., Bajki terapeutyczne, Wyd. Media Rodzina, ABEDIK, Poznań 1999.
 366. Morrison J., Flegel K., Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą, Kraków 2018.
 367. Mostowik M., Akrobatki, Warszawa 2006.
 368. Mountstephen M., Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej? Praktyczne rozwiązania do pracy z dziećmi w domu i w szkole, Warszawa 2011.
 369. Munro A., Księżyce Jowisza, 2014.
 370. Murad N.,Krajeski J., Ostatnia dziewczyna, Warszawa 2018
 371. Murkoff H., Eisenberg A., Hathaway SandeeB. S. N, Pierwszy rok życia dziecka, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010.
 372. Namysłowska I. ,Psychiatra dzieci i młodzieży, 2012.
 373. Namysłowska I., Terapia rodzin, Instytut Psychiatrii i Neurologii Wa-wa 2000.
 374. Nemiroff M., Annunziata J., Wszystko o adopcji, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 375. Niezbędnik – Vademecum specjalisty. Tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem.
 376. Nitecki S., Wilk A., Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz., Warszawa 2016.
 377. Obuchowska I. (red.), Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami, Media Rodzina, Poznań 2001.
 378. Obuchowska I.(red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, wyd. V, Warszawa 2008.
 379. Obuchowska I., Dzieci małe i duże. Jak je kochać i rozumieć, Media Rodzina, Poznań.
 380. Obuchowska I., Kochać i rozumieć cz. I, Media Rodzina, Poznań 1997.
 381. Obuchowska I., Nasze dzieci. Jak je kochać i rozumieć, Media Rodzina, Poznań 2008.
 382. Okun Barbara F., Skuteczna pomoc psychologiczna, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2002.
 383. Olechnowicz H., Dziecko własnym terapeutą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.,
 384. Olechnowicz H., Opowieści terapeutów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
 385. Olechowicz H., Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2010.
 386. Opieka zastępcza. Zadania powiatu realizowane przez MOPR w Poznaniu, Poznań 2008.
 387. Oprac. : Dybowska E., Kamińska D., Szymanowicz M., Założenia Planu Zdrowotnego Miasta Poznania na lata 2010-2014, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2009.
 388. Oregan Fintan J., Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 2005.
 389. Orpik E., Grondas M., Liciński M., Czy na pewno pomoc? Refleksje na temat systemu pomocy społecznej w Polsce Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej.
 390. Ortner G., Nowe bajki na dobry sen. Poradnik dla rodziców dzieci od 6 do 10 lat, Świat Książki, Warszawa 1996.
 391. Oster G.D., Gould P., Rysunek w psychoterapii, GWP sp. z o.o., Gdańsk 2005.
 392. Ostrowska K. (red.), Psychologia praktyczna w systemie oświaty, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1999.
 393. Otworzyć świat- metody diagnostyki i terapii zaburzeń okresu dzieciństwa i dojrzewania, Ogólnopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, Promyk Słońca, Wrocław 2007.
 394. Owczaruk I., Odzyskać dziecko + płyta, Wydawnictwo Graf-Rem, Warszawa 2008.
 395. Owczaruk I., Odzyskać dziecko + płyta, Wydawnictwo Graf-Rem, Warszawa 2008.
 396. Pawlak P., Ignatek szuka przyjaciela, Nasza Księgarnia 2015.
 397. Pelamatii L., Bolesna miłość, Wydawnictwo WAM, Karków 2005.
 398. Perleth Ch., Schatz T., Gast-Gampe M., Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 399. Petrie P., Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Poznań 2013.
 400. Philip C. Kendall, Kristina A. Hedtke, Terapia poznawczo-behawiora;na zaburzeń lękowych u dzieci. Podręcznik Terapeuty, Sopot 2016.
 401. Philip C. Kendall, Kristina A. Hedtke, Terapia poznawczo-behawiora;na zaburzeń lękowych u dzieci. Zeszyt Ćwiczeń, Sopot 2016.
 402. Pierzchalska A., Klag P. (red), Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? Scenariusze zajęć, DOPS we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 403. Piotrowska E., Ciocia Jadzia, Media Rodzina.
 404. Piotrowska E., Zmyślacz, Warszawa 2015.
 405. Pisula E., Małe dziecko z autyzmem, GWP, Gdańsk 2005.
 406. Piszczek M., Terapia zabawą. Terapia przez sztukę, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2002.
 407. Polskie Centrum Mediacji, Rozwiązywanie sporów w środowisku szkolnym, Warszawa 2006.
 408. Ponad ulicami, Pedagogika ulicy w perspektywie doświadczeń stowarzyszenia GRUPA Animacji Społecznej „REZERWAT”, Poznań 2012.
 409. Portmann R., Gry i zabawy przeciwko agresji, Jedność, Kielce 1998.
 410. Portmann R., Schneider E., Zabawy na odprężenie i koncentrację, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2004.
 411. Powell B., Cooper G., Hoffman K., Marvin B., Krąg ufności. Interwencja wzmacniająca przywiązanie we wczesnych relacjach rodzic-dziecko. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 412. Półtorak A., Szmatki z tęczowej szufladki. Wierszyki do masażyków i zabaw paluszkowych, GWP Gdańsk 2009.
 413. Prajsner M. (red), Młodzież z grup ryzyka, PARPA, Warszawa 2003.
 414. Problemy narkomanii. Zarys metod resocjalizacji i profilaktyki Monaru, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1984.
 415. Pruitt Dawid B., Twoje dziecko, Wydawnictwo Jacek Santorski &Co, Warszawa 2005.
 416. Pruski M., Przygody króla Jemioła. Królewski ożenek, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 417. Pryor K., Najpierw wytresuj kurczaka. Wyd. Media Rodzina 2011.
 418. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w mieście Poznaniu. Raport, Poznań 2006.
 419. Przemoc seksualna wobec dzieci, regulacje prawne i pomoc psychologiczna, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Poznań 2006.
 420. Przemoc w rodzinie, materiał ze szkolenia, 2010.
 421. Pudzianowska A. (red.), Czas pracy 2011 – praktyczny komentarz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Warszawa 2011.
 422. Pyrgies D., ABC 3. Dwuznaki, Wydawnictwo EPIDEIXIS, Kraków.
 423. Pyrgies D., Dla przedszkolaków. Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, Wydawnictwo EPIDEIXIS, Kraków.
 424. Pyrgies D., Kruk z Kruklanki 3. Doskonalenie słuchu fonemowego, czytania i pisania, Wydawnictwo EPIDEIXIS, Kraków.
 425. Pyrgies D., Od gwiazdki do bajki 3. Zabawy i ćwiczenia do nauki czytania i pisania, Wydawnictwo EPIDEIXIS, Kraków.
 426. Pyrgies D., Skoncentruj się 1. Zabawowe formy ćwiczeń na koncentrację, Wydawnictwo EPIDEIXIS, Kraków.
 427. Racław M., Trawkowska D., Samotne rodzicielstwo, Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Warszawa 2013.
 428. Rajang J., Jak być sobą. Opowieść o Asertku, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2008.
 429. Rathus Jill H., Miller Alec L., Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) młodzieży trening umiejętności, Kraków 2018.
 430. Red. Feltham C., Horton I., Psychoterapia i poradnictwo 1, Sopot 2013.
 431. Red. Feltham C., Horton I., Psychoterapia i poradnictwo 2, Sopot 2013.
 432. Reddy Linda A., Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka, PWN, Warszawa 2014.
 433. Refleksje na temat systemu pomocy społecznej w Polsce, Czy na pewno pomoc? Federacja na rzecz reintegracji społeczne.
 434. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Album Rodzin adopcyjnych.
 435. Rękas A.(red.), Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze?, Sroka T. (red.) Zostałem pokrzywdzony przestępstwem, Ministerstwo Sprawiedliwości.
 436. Rękas A., Sroka T., Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Zostałem pokrzywdzony przestępstwem, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2010.
 437. Ribner G.N., Terapia nastolatków, Gdańsk 2005.
 438. Robert J. MacKenzie, Kiedy pozwolić? Kiedy zabronic?, Gdańsk 2006.
 439. Robinson BryanE., Rhoden J. Lyn, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2005.
 440. Rodzina Podmiotem Polityki Społecznej, materiał z konferencji, Poznań 19.10.2010 r.
 441. Rodzinna opieka zastępcza podstawy prawne. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Oddział w Warszawie.
 442. ROPS Województwo Wielkopolskie, Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce, raport 2012.
 443. Rosemarie P., Gry i zabawy przeciwko agresji, Kielce 2008.
 444. Rosenberg B. Marshall, Porozumienie bez przemocy. Wydanie 3 rozszerzone, Warszawa 2019.
 445. Rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2006.
 446. Rudnik M. (red.), Rodzina bliżej siebie, Wyd. MOPS Gdynia, Gdynia 2013.
 447. Rumpf J., Krzyczeć, być, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat, Gdańsk 2008.
 448. Russell A. Barkley, Zbuntowane dzieci. Ocena terapeutyczna oraz program pracy z rodzicami. Podręcznik kliniczny, Kraków 2015.
 449. Ruszkowska M., Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Warszawa 2013.
 450. Rutkowska-Błachowiak I., Gimnastyka buzi na wesoło, Bonami, Poznań 2004.
 451. Rzecznik praw dziecka, Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym.
 452. Rzecznik praw dziecka, Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym.
 453. Rzecznik praw dziecka, Momenty wychowawcze Janusz Korczak, Warszawa 2017.
 454. Sadowska B. (red.), Ekonomia społeczna w praktyce. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal w temacie D, Ekonomia włączenia Fundacja Barka.
 455. Sadowska L. (red.), Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 456. Sadowska L. (red.), Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2001 .
 457. Sakowska-Baryła M., Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, Wrocław 2014.
 458. Sąsiadek K., Zabawy paluszkowe, Media Rodzina 2005.
 459. Sąsiadek K., Zabawy paluszkowe, Media Rodzina 2005.
 460. Sąsiadek K., Zabawy paluszkowe, Media Rodzina 2005.
 461. Schaefer Ch., Foy Di Geromino T., Jak rozmawiać z dziećmi o bardzo ważnych sprawach, Media Rodzina.
 462. Schneider L., Wenzel-Burger E., Zuzia idzie do przedszkola, Media Rodzina Poznań.
 463. Schooler Jayne E., Betsy Keefer Smalley, Timothy J. Callahan. Zranione dzieci, uzdrawiające domy. Wychowanie dzieci dotkniętych traumą w rodzinach adopcyjnych i zastępczych.
 464. Schooler Jayne E., Betsy Keefer Smalley, Timothy J. Callahan. Zranione dzieci, uzdrawiające domy. Wychowanie dzieci dotkniętych traumą w rodzinach adopcyjnych i zastępczych.
 465. Schooler Jayne E., Betsy Keefer Smalley, Timothy J. Callahan. Zranione dzieci, uzdrawiające domy. Wychowanie dzieci dotkniętych traumą w rodzinach adopcyjnych i zastępczych.
 466. Sears W., Sears M., Księga Rodzicielstwa Bliskości. Przewodnik po opiece i pielęgnacji dziecka od chwili narodzin, Warszawa 2013.
 467. Seksualność młodzieży, materiał ze szkolenia dla personelu Domu dziecka nr 1 w Poznaniu, przeprowadzonego przez Barbarę Gojżewską z Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, 07.10.2010 r.
 468. Shanker S., Barker T. Self-reg jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości, Warszawa 2016.
 469. Shooler E. J, Smalley K.B., Callahan J. T, Zranione dzieci, uzdrawiające domy. Wychowanie dzieci dotkniętych traumą w rodzinach adopcyjnych i zastępczych, Warszawa 2012.
 470. Siegel D.J., Rozwój umysłu. Jak stajemy się tym, kim jesteśmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 471. Siegel Daniel J., Hartzell Mary, Świadome rodzicielstwo, wychowaj szczęśliwe dziecko dzięki większej samoświadomości, Warszawa 2015.
 472. Silberg J., Gry i zabawy z dziećmi, Media Rodzina, Poznań.
 473. Silberg J., Gry i zabawy z dziećmi, Media Rodzina, Poznań.
 474. Silberg J., Gry i zabawy z maluchami, Media Rodzina.
 475. Silberg J., Zabawy umysłowe dla dzieci. 125 gier i zabaw dla dzieci od roku do trzech lat, Wydawnictwo K. E. LIBER s.c., Warszawa 2004.
 476. Silberg J., Zabawy umysłowe dla dzieci. 125 gier i zabaw dla dzieci od roku do trzech lat, Wydawnictwo K. E. LIBER s.c., Warszawa 2004.
 477. Skorek E. W, Terapia pedagogiczna, zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci, Impuls, Kraków 2010.
 478. Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna, zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, Impuls, Kraków 2016.
 479. Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna. Tom I. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 480. Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 481. Smith Charles A., Ph. D, Grupa bez przemocy. Proste zabawy i ćwiczenia, dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2007.
 482. Smith Charles A., Ph. D., Grupa bez przemocy. 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 483. Smith H., Nieszczęśliwe dzieci. Dlaczego cierpią i jak im pomóc, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2008.
 484. Socjoterapia – praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowani + płyta, materiał ze szkolenia, 2010.
 485. Sokoluk W., Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży – prawidłowości i problemy, materiały szkoleniowe Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.
 486. Spock B., Rothenberg Michael B., Dziecko. Pielęgnowanie i wychowanie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
 487. Stallard P., Czujesz tak jak myślisz. Praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006.
 488. Stańczyk M, Stein A., Potrzebna cała wioska, Warszawa 2015.
 489. Stańczyk M., Rodzeństwo. Jak wspierać relacje swoich dzieci, Mamania.
 490. Stark U., Ramel Ch., Cynamon i Trusia. Wierszyki o złości i radości, Zakamarki.
 491. Stark U., Ramel Ch., Cynamon i Trusia. Wierszyki o złości i radości, Zakamarki.
 492. Steede K., 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców, GWP, Gdańsk 2011.
 493. Stein A., Dziecko z bliska. Zbuduj szczęśliwą relację, Warszawa 2012.
 494. Stein A., Kiedy dzieci są agresywne. Jak możemy je zrozumieć i pomóc. Poradnik dla rodziców i wychowawców, Kielce 2006.
 495. Stelmaszuk Z.W.(red.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.
 496. Stelmaszuk Z.W., Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2001.
 497. Stemplewska-Żakowicz K., Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP Gdańsk 2009.
 498. Stemplewska-Żakowicz K., Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP Gdańsk 2009.
 499. Stephan Walter G., Stephan Cookie W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, GWP sp. z o.o., Gdańsk 2007.
 500. Stres. Poradnik dla rodziców małych dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa.
 501. Stres. Poradnik dla rodziców małych dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa.
 502. Strzałkowska M., Wierszyki łamiące języki, Media Rodzina.
 503. Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, GWP, Gdańsk 2007.
 504. Szczepanik R., Jaros A., Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łódź 2016.
 505. Szłapa K., Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007.
 506. Szłapa K., Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012.
 507. Sztander W., Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006.
 508. Szura K., Chyża Żmija Syk-Syk 2. Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania, Wydawnictwo EPIDEIXIS, Kraków.
 509. Szyszka M., Kształowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach, Warszawa 2013.
 510. Ślepowrońska D., Smocze opowieści, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009 (+ gra planszowa).
 511. Ślósarska M. (red.), Alkohol a zdrowie. Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem, PARPA, Warszawa 1998.
 512. Taki Mały w VIP, Materiały poszkoleniowe, Podręcznik promujący dobre praktyki pracy z małym dzieckiem.
 513. Taki Mały w VIP, Materiały poszkoleniowe, Vademecum specjalisty.
 514. Talko K. Leszek, Pomocy jestem tatą, czyli jak być dobrym ojcem i nie osiwieć zbyt szybko, Warszawa 2008.
 515. Tarkowski Z., Kwestionariusz Niepłynności Mówienia i Logofobii. Diagnoza i terapia jąkania, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Lublin 1992.
 516. Tarkowski Z., Przesiewowy Test Logopedyczny, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Lublin 1992.
 517. Tarkowski Z., Test Sprawności Językowej, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Lublin 1992.
 518. Taylor Ch., Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów, Sopot 2016.
 519. Teatrzyk paluszkowy, GWP Gdańsk 2009.
 520. Teczka terapii zajęciowej. Multimedialny pakiet pedagoga, psychologa i terapeuty zajęciowego. Wydawnictwo FORUM.
 521. Teodorczyk M., Zakaz wstępu! O młodzieżowej (pop)kulturze i relacjach społecznych dla kadry nauczycielskiej, służb społecznych i rodziców, Wyd. „Garmond”, Warszawa 2014.
 522. Teodorczyk M., Zakaz wstępu! O młodzieżowej (pop)kulturze i relacjach społecznych dla kadry nauczycielskiej, służb społecznych i rodziców, Wyd. „Garmond”, Warszawa 2014.
 523. Tomaszewska J., Kołyszko W., Garść radości, szczypta złości. Mnóstwo zabawnych ćwiczeń z uczuciami, GWP, Gdańsk 2009.
 524. Tomczak J., Ziętara R., Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 525. Tryjarska B.(red.), Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, Warszawa 2012.
 526. Twórcza kinezjologia w praktyce. Propozycje dla każdego (praca zbiorowa), KINED, Warszawa 2004.
 527. Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, materiał ze szkolenia org. przez ROPS, Kiekrz 2010.
 528. Uzależnienie od alkoholu- między diagnozą a działaniem. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji
 529. Vasta R., Haith Marshall M., Miller Scot A., Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 2004.
 530. Vogler Roger E., Bartz Wayne R., Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie”, PARPA, Warszawa 2003.
 531. Vopel Klaus W., Dzieci bez stresu. Podróże w nieznane, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2000.
 532. Vopel Klaus W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży cz. I, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 533. Vopel Klaus W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży cz. II, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 534. Vopel Klaus W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży cz. III, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 535. Vopel Klaus W., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży cz. IV, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 536. Vopel Klaus W., Od stóp do głów! Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. V, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 537. Vopel Klaus W., Witajcie nogi! Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. I, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 538. Vopel Klaus W., Witajcie oczy! Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. III, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 539. Vopel Klaus W., Witajcie ręce! Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. II, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 540. Vopel Klaus W., Witajcie uszy! Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, cz. IV, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 541. Vopel Klaus W., Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy, tom 2, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2004.
 542. Vujicic N., Niezwyciężony, potęga wiary w działaniu, Wrocław 2014.
 543. Wachtel L. Paul, Komunikacja terapeutyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 544. Wagner E., Patrzeć – słyszeć – czuć. Zabawy rozwijające zmysły, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2004.
 545. Walentynowicz P., Zasady (polityka) rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego, PRESSCOM Sp. z o. o., Wrocław 2010.
 546. Waleszkiewicz K., Bajki dla dyslektyków. Kolorowanki logopedyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 547. Walsh W. Barent, Terapia samouszkodzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 548. Walter G., Ja i mój świat . Gry i zabawy rozwijające kompetencje społeczne dzieci, Kielce 2006.
 549. Walter G., Ja i mój świat. Gry i zabawy rozwijające kompetencje społeczne dzieci. Wyd. Jedność, Kielce 2006.
 550. Wasilak A.(red.), Zabawy z chustą, Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2002.
 551. Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie, materiał ze szkolenia, 2010.
 552. Weker H. (red), Żywienie niemowląt w placówkach służby zdrowia, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2005.
 553. Wenning K., Mężczyźni są z Ziemi i kobiety są z Ziemi. Jak stworzyć udany związek, GWP Gdańsk 2008.
 554. Wiącek R., Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 555. Wieczne dziecko. Film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FAE. Co to jest FAS? PARPA, Warszawa 2008.
 556. Wielkopolski Model Asystenta Rodziny, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Poznań, lipiec 2011.
 557. Wilfe J.S., Adopcja. Czy jesteście gotowi? Wyd. Rafael. Kraków 2000.
 558. Wilgocki J., Wright M. K., Czas niepewności. O dzieciach w rodzinach zastępczych, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 559. Wilson J., Dziewczyny się zakochują, Media Rodzina.
 560. Winnicott D.W. Dziecko, jego rodzina i świat. Wyd. Oficyna Ingrnium, Warszawa 2010.
 561. Winnicott D.W., Zabawa a rzeczywistość, Gdańsk 2011.
 562. Winogradzka L., Rodziny zastępcze i ich dzieci, Lublin 2007.
 563. Wojciechowski M., Psychologia narkomanii, czyli jak do tego dochodzi, że ktoś się uzależnia, Laboratorium psychologii stosowanej, Warszawa 1993.
 564. Wojewódzka strategia rozwoju pomocy społecznej. Program celowy pomocy społecznej w województwie wielkopolskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Poznań 2001.
 565. Wolańczyk T., Komender J. (red.), Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Warszawa 2005.
 566. Wolfe J., Mam dwa latka, Moderski i S-ka Sp. z o.o., Poznań 2000.
 567. Wolfe J., Mam trzy latka, Wydawnictwo Moderski i S-ka Sp. z o.o., Poznań 2000.
 568. Woronowicz Bohdan T., Alkoholizm jest chorobą, PARPA, Warszawa 2003.
 569. Woźniak A., Reprezentacja rodziny u dzieci z rodzin rozbitych wskutek rozwodu, Wydawnictwo P.W.”INTERFUND” Spółka z o.o., Poznań 2000.
 570. Wrona H., Mała Zuzia, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2006.
 571. Wrona H., Rodzina Misiów, PAPA Wydawnictwo Edukacyjne dzieciom, Warszawa 2005.
 572. Wrona H., Rodzina Misiów, PARPA Wydawnictwo Edukacyjne dzieciom, Warszawa 2005.
 573. Wrzesińska M., Chcę poprawnie wymawiać. Ćwiczenia logopedyczne „r” cz. I, Abedik-Poznań, Poznań 1999.
 574. Wrzesińska M., Chcę poprawnie wymawiać. Ćwiczenia logopedyczne „r” cz. II, Abedik-Poznań, Poznań 1999.
 575. Wrzesińska M., Chcę poprawnie wymawiać. Ćwiczenia logopedyczne „r-l, l-r”, Abedik-Poznań, Poznań 1999.
 576. Wrzesińska M., Chcę poprawnie wymawiać. Ćwiczenia logopedyczne „sz, ż, rz”, Abedik-Poznań, Poznań 1999.
 577. Wrzesińska M., Chcę poprawnie wymawiać. Ćwiczenia logopedyczne „ś, ź, ć, dź”, Abedik-Poznań, Poznań 1999.
 578. Wyniki badań ankietowych nt. sytuacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, ZNP, Warszawa 2007.
 579. Z opieki w dorosłość. Model usamodzielnienia, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Oddział w Warszawie, Warszawa 2014.
 580. Zajączkowska-Burtowy J., Kontakty z dzieckiem, prawa i obowiązki”, Warszawa 2020.
 581. Zajączkowska-Burtowy J., Kontakty z dzieckiem, prawa i obowiązki”, Warszawa 2020.
 582. Zawadzka D., Dziecko swoje prawa ma. Prawa dziecka dla rodziców, Rzecznik Praw Dziecka, Biblioteczka „Mamo, to Ja” nr 3/2016.
 583. Zbucka L. (red.), Alkohol a zdrowie. Badania nad dziećmi alkoholików, PARPA, Warszawa 2000.
 584. Ziętara R., Tomczak J., Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, Kraków 2014.
 585. Ziółkowska B. (red.), Niestworzone historie. Bajki edukacyjne, Wydawnictwo ZYSK I S-KA, Poznań 2007.
 586. Zoeller E., Dzielna Emilka, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 587. Zoller E., A dlaczego? Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci, GWP Gdańsk 2009.
 588. Zubrzycka E., Alkohol i jego tajemnice, Co musisz wiedzieć zanim dorośniesz?, Sopot 2017.
 589. Zubrzycka E., Dobre i złe przyjaźnie, Gdańsk.
 590. Zubrzycka E., Dobre i złe sekrety (bezpieczne dziecko, jak się bronić przed przemocą w szkole), Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 591. Zubrzycka E., Dobre i złe sekrety, Gdańsk 2017.
 592. Zubrzycka E., Dręczyciel w klasie, Gdańśk 2017.
 593. Zubrzycka E., Filip i bociany. W tym roku wiosny nie będzie, Gdańsk 2018.
 594. Zubrzycka E., Filip, Pusia i nowy przyjaciel, Gdańsk 2018.
 595. Zubrzycka E., Jak pomyślę, tak zrobię, Gdańsk 2015.
 596. Zubrzycka E., O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów, Gdańsk.
 597. Zubrzycka E., Po co się złościć?, Gdańsk 2018.
 598. Zubrzycka E., Po co się złościć?, Gdańsk 2018.
 599. Zubrzycka E., Powiedz komuś!, Gdańsk 2008.
 600. Zubrzycka E., Słup soli. Jak powstrzymać szkolnych dręczycieli, GWP, Gdańsk 2007.
 601. Zubrzycka E., Tajemnice pod lupą. O czym młodzież mówi, a NIE powinna O czym młodzież NIE mówi, a powinna, Gdańsk.
 602. Zubrzycka E., Za zasłoną złości, Gdańsk 2018.
Skip to content