DYREKCJA

Dyrektor Centrum

Elżbieta Chełkowska

Zastępca dyrektora

Agnieszka Ugorek-Macka