Przejdź do treści

KLUB DOBRYCH RODZICÓW

Celem działalności Klubu Dobrych Rodziców jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez organizację specjalistycznych szkoleń, poradnictwa dla rodziców oraz innych działań na rzecz rodzin funkcjonujących w środowisku.

Klub Dobrych Rodziców to:


Oddział Wsparcia Rodzin Biologicznych

GŁÓWNE ZADANIA:

 • wsparcie psychologiczne w zakresie radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem
 • doradztwo rodzinne i wychowawcze
 • wzmacnianie kompetencji rodziców w zakresie sprawowania opieki i wychowania (zajęcia warsztatowe – grupowe oraz indywidualne)
 • wspieranie rodzin w sytuacjach okołorozstaniowych / okołorozwodowych
 • udzielanie rodzinom wsparcia prawnego (podstawowa wiedza z zakresu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego)
 • organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych m.in. z pielęgniarką, doradcą zawodowym, specjalistą ds. żywienia
 • organizowanie dla dzieci i młodzieży specjalistycznych zajęć m.in. z zakresu terapii integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, fizjoterapii

Kącik Rodzinny

GŁÓWNE ZADANIA:

 • organizowanie regularnych, monitorowanych spotkań rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej
 • stwarzanie dziecku okazji do doświadczania miłych przeżyć i swobodnej aktywności podczas spotkania z rodzicami
 • udzielanie rodzinom wsparcia pedagogicznego oraz psychologicznego w ramach konsultacji indywidualnych

Wolontariat

GŁÓWNE ZADANIA:

 • wsparcie rodzin w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielanie korepetycji i animacji czasu wolnego, pomoc w opiece nad dziećmi prowadzeniem gospodarstwa domowego
 • wsparcie działalności oddziału w organizacji różnorodnych działań podejmowanych na rzecz rodzin biologicznych (np. zbiórki sprzętu domowego, zbiórki odzieży, pomoc w okresie okołoświątecznym, pomoc w opiece nad dziećmi np. podczas wycieczek)

NASZ ZESPÓŁ

Katarzyna Tarłowska

Katarzyna Tarłowska

KIEROWNIK, PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 33
e-mail: katarzyna.tarlowska@cwr-poznan.pl
pokój nr: 112

Katarzyna Andrzejewska

Katarzyna Andrzejewska

PSYCHOLOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 21
e-mail: katarzyna.andrzejewska@cwr-poznan.pl
pokój nr: 125

Magdalena Piela

Magdalena Piela

PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 21
e-mail: magdalena.piela@cwr-poznan.pl
pokój nr: 125

Skip to content