ODDZIAŁ KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Oddział Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej to zespół osób zaangażowanych w niesienie stałego i regularnego wsparcia rodzinom zastępczym w ich codziennym funkcjonowaniu. Koordynatorzy z naszego oddziału to specjaliści z zakresu m.in.: pedagogiki różnych specjalności, resocjalizacji, socjoterapii, pracy socjalnej, interwencji kryzysowej, socjologii i mediacji.

Koordynatorzy zatrudnieni w CWR „Swoboda” podejmują też działania zmierzające do promowania idei zastępczego rodzicielstwa, integracji środowiska rodziców zastępczych oraz pozyskiwania sponsorów. Szczegółowe zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej określa art. 77 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [zobacz artykuł 77 ustawy – plik PDF].

Rodziny zastępcze mogą liczyć na nasze informacyjne, emocjonalne oraz pedagogiczne wsparcie, zarówno w kwestiach ściśle merytorycznych, jak i w bieżących, trudnych sytuacjach życiowych.


Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie koordynatora (dla rodziny zastępczej) [pobierz i wydrukuj wniosek – plik PDF]

Wniosek o przyznanie koordynatora (dla pełnoletniego wychowanka) [pobierz i wydrukuj wniosek – plik PDF]

NASZ ZESPÓŁ

Łukasz Sobczak

Łukasz Sobczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU

tel.kom.: 575 993 200
tel.: 61 648 60 26
e-mail: lukasz.sobczak@cwr-poznan.pl

Kinga Przybysz

Kinga Przybysz

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

tel.kom.: 572 460 327
tel.: 61 648 60 26
e-mail: kinga.przybysz@cwr-poznan.pl

Marcin Zawal

Marcin Zawal

KOORDYNATOR

tel.kom.: 516 579 527
tel.: 61 648 60 51
e-mail: marcin.zawal@cwr-poznan.pl

Dorota Hajdasz

Dorota Hajdasz

KOORDYNATOR

tel.kom.: 500 462 473
tel.: 61 648 60 41
e-mail: dorota.hajdasz@cwr-poznan.pl

Dominika Konopińska

Dominika Konopińska

KOORDYNATOR

tel.kom.: 516 579 526
tel.: 61 648 60 41
e-mail: dominika.konopinska@cwr-poznan.pl

Justyna Siwińska

Justyna Siwińska

KOORDYNATOR

tel.kom.: 794 231 400
tel.: 61 648 60 41
e-mail: justyna.siwinska@cwr-poznan.pl

Anna Kostańska

Anna Kostańska

KOORDYNATOR

tel.kom.: 720 874 300
tel.: 61 648 60 41
e-mail: anna.kostanska@cwr-poznan.pl

Joanna Kukuczka

Joanna Kukuczka

KOORDYNATOR

tel.kom.: 794 953 100
tel.: 61 648 60 41
e-mail: joanna.kukuczka@cwr-poznan.pl

Justyna Ukleja

Justyna Ukleja

KOORDYNATOR

tel.kom.: 885 520 215
tel.: 61 648 60 51
e-mail: justyna.ukleja@cwr-poznan.pl

Weronika Bąbała

Weronika Bąbała

KOORDYNATOR

tel.kom.: 885 520 213
tel.: 61 648 60 51
e-mail: weronika.babala@cwr-poznan.pl

Małgorzata Jaworska

Małgorzata Jaworska

KOORDYNATOR

tel.kom.: 517 426 135
tel.: 61 648 60 41
e-mail: malgorzata.jaworska@cwr-poznan.pl

Joanna Rzepka

Joanna Rzepka

KOORDYNATOR

tel.kom.: 517 166 933
tel.: 61 648 60 41
e-mail: joanna.rzepka@cwr-poznan.pl

Ewelina Sienica

Ewelina Sienica

KOORDYNATOR

tel.kom.: 885 520 214
tel.: 61 648 60 51
e-mail: ewelina.sienica@cwr-poznan.pl