ODDZIAŁ KOORDYNATORÓW I OCENY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Nasz oddział to dwie grupy specjalistów zajmujących się zarówno regularnym wsparciem rodzin zastępczych jak i oceną sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.


Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej

To zespół osób zaangażowanych w niesienie stałego i regularnego wsparcia rodzinom zastępczym w ich codziennym funkcjonowaniu.

Koordynatorzy z naszego oddziału to specjaliści z zakresu m.in.: pedagogiki różnych specjalności, resocjalizacji, socjoterapii, pracy socjalnej, interwencji kryzysowej, socjologii i mediacji.

Koordynatorzy zatrudnieni w CWR „Swoboda” podejmują też działania zmierzające do promowania idei zastępczego rodzicielstwa, integracji środowiska rodziców zastępczych oraz pozyskiwania sponsorów.

Szczegółowe zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej określa art. 77 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
[zobacz artykuł 77 ustawy – plik PDF].

Ocena Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Zajmuje się oceną sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ocena dokonywana jest nie rzadziej niż co pół roku bądź co trzy miesiące – w zależności od wieku dziecka. Na postawie wywiadu z rodziną zastępczą, rozmowy z podopiecznym (jeżeli pozwala na to wiek dziecka), konsultacji z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi specjalistami współpracującymi z rodziną zastępczą, podczas posiedzenia dot. oceny sytuacji dziecka, w którym biorą udział obligatoryjni uczestnicy posiedzenia, wydaje się opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Ta opinia, wraz z informacjami o całokształcie sytuacji osobistej dziecka, przesyłana jest do właściwych sądów.

Specjaliści do spraw Oceny Rodzinnej Pieczy Zastępczej zajmują się także oceną rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej jej funkcji i jakości wykonywanej pracy. Na podstawie analizy dokumentów, przeprowadzonych wywiadów i konsultacji, rodzina zastępcza otrzymuje ocenę pozytywną, warunkowo pozytywną bądź negatywną.

Ponadto współpracujemy z ośrodkami adopcyjnymi w zakresie sporządzania opinii o dzieciach umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, które mają uregulowaną sytuację prawną.

Rodziny zastępcze mogą liczyć na nasze informacyjne, emocjonalne oraz pedagogiczne wsparcie, zarówno w kwestiach ściśle merytorycznych, jak i w bieżących, trudnych sytuacjach życiowych.


Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie koordynatora (dla rodziny zastępczej) [pobierz i wydrukuj wniosek – plik PDF]

Wniosek o przyznanie koordynatora (dla pełnoletniego wychowanka) [pobierz i wydrukuj wniosek – plik PDF]


NASZ ZESPÓŁ

Łukasz Sobczak

Łukasz Sobczak

KIEROWNIK

zdjęcie pracownika
tel.kom.: 575 993 200
tel.: 61 648 60 26
e-mail: lukasz.sobczak@cwr-poznan.pl

Kinga Przybysz

Kinga Przybysz

Z-CA KIEROWNIKA, KOORDYNATOR

zdjęcie pracownika
tel.kom.: 572 460 327
tel.: 61 648 60 26
e-mail: kinga.przybysz@cwr-poznan.pl

Weronika Bąbała

Weronika Bąbała

KOORDYNATOR

zdjęcie pracownika
tel.kom.: 885 520 213
tel.: 61 648 60 51
e-mail: weronika.babala@cwr-poznan.pl

Joanna Chmurak

Joanna Chmurak

PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.:
e-mail: joanna.chmurak@cwr-poznan.pl

Dorota Hajdasz

Dorota Hajdasz

KOORDYNATOR

zdjęcie pracownika
tel.kom.: 500 462 473
tel.: 61 648 60 41
e-mail: dorota.hajdasz@cwr-poznan.pl

Dominika Konopińska

Dominika Konopińska

KOORDYNATOR

zdjęcie pracownika
tel.kom.: 516 579 526
tel.: 61 648 60 41
e-mail: dominika.konopinska@cwr-poznan.pl

Agata Kopaniarz

Agata Kopaniarz

PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 41
e-mail: agata.kopaniarz@cwr-poznan.pl

Anna Kostańska

Anna Kostańska

KOORDYNATOR

zdjęcie pracownika
tel.kom.: 720 874 300
tel.: 61 648 60 41
e-mail: anna.kostanska@cwr-poznan.pl

Justyna Kozioł

Justyna Kozioł

PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 41
e-mail: justyna.koziol@cwr-poznan.pl

Klaudia Kubaś

Klaudia Kubaś

KOORDYNATOR

zdjęcie pracownika
tel.kom.:
tel.: 61 648 60 41
e-mail: klaudia.kubas@cwr-poznan.pl

Joanna Kukuczka

Joanna Kukuczka

KOORDYNATOR

zdjęcie pracownika
tel.kom.: 794 953 100
tel.: 61 648 60 41
e-mail: joanna.kukuczka@cwr-poznan.pl

Anna Mądra

Anna Mądra

PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 41
e-mail: anna.madra@cwr-poznan.pl

Karolina Migdałek-Piechowiak

Karolina Migdałek-Piechowiak

PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 41
e-mail: karolina.migdalek-piechowiak@cwr-poznan.pl

Sandra Narewska

Sandra Narewska

PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 41
e-mail: sandra.narewska@cwr-poznan.pl

Małgorzata Pauś

Małgorzata Pauś

PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 41
e-mail: malgorzata.paus@cwr-poznan.pl

Joanna Rzepka

Joanna Rzepka

KOORDYNATOR

zdjęcie pracownika
tel.kom.: 517 166 933
tel.: 61 648 60 41
e-mail: joanna.rzepka@cwr-poznan.pl

Ewelina Sienica

Ewelina Sienica

KOORDYNATOR

zdjęcie pracownika
tel.kom.: 885 520 214
tel.: 61 648 60 51
e-mail: ewelina.sienica@cwr-poznan.pl

Justyna Siwińska

Justyna Siwińska

KOORDYNATOR

zdjęcie pracownika
tel.kom.: 794 231 400
tel.: 61 648 60 41
e-mail: justyna.siwinska@cwr-poznan.pl

Daria Szulc

Daria Szulc

PSYCHOLOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 41
e-mail: daria.szulc@cwr-poznan.pl

Justyna Ukleja

Justyna Ukleja

KOORDYNATOR

zdjęcie pracownika
tel.kom.: 885 520 215
tel.: 61 648 60 51
e-mail: justyna.ukleja@cwr-poznan.pl

Marcin Zawal

Marcin Zawal

KOORDYNATOR

zdjęcie pracownika
tel.kom.: 516 579 527
tel.: 61 648 60 51
e-mail: marcin.zawal@cwr-poznan.pl