Przejdź do treści

ODDZIAŁ KWALIFIKACJI I SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Oddział Kwalifikacji i Specjalistycznego Wsparcia Rodzin Zastępczych to zespół specjalistów, których najistotniejszymi zadaniami jest prowadzenie procesu kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz specjalistyczne wsparcie już funkcjonujących rodzin zastępczych.

Główne zadania realizowane przez oddział:


 • kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (m.in. prowadzenie badań diagnostycznych, prowadzenie szkoleń, wydawanie opinii)
 • wydawanie opinii o predyspozycjach i motywacji osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej , które zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podlegają aktualizacji co dwa lata
 • wsparcie specjalistyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych: psychologiczne (poradnictwo rodzinne, terapia psychologiczna), pedagogiczne (poradnictwo wychowawcze, zajęcia pedagogiczne wspierające), prawne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne, interwencyjne w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej
 • organizowanie warsztatów i szkoleń dla rodziców zastępczych
 • organizowanie zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży wspierających rozwój społeczny
 • organizowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży
 • wsparcie dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w konstruowaniu planów pomocy dziecku
 • zwiększanie dostępności specjalistycznego wsparcia poprzez środki uzyskane z projektu Zintegrowanych Inicjatyw Terytorialnych w obszarach [więcej]
 • rekrutowanie i wprowadzanie do rodzin zastępczych wolontariuszy wspierających dzieci w nauce i wartościowym spędzaniu czasu wolnego
 • prowadzenie wypożyczalni książek dot. psychologii i pedagogiki oraz książek i lektur dla dzieci
 • prowadzenie wypożyczalni gier i puzzli
 • organizowanie praktyk studenckich w Centrum

NASZ ZESPÓŁ

Iga Handzlewicz

Iga Handzlewicz

P.O. KIEROWNIKA, PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 55
e-mail: iga.handzlewicz@cwr-poznan.pl
pokój nr: 123

Weronika Maszner

Weronika Maszner

Z-CA KIEROWNIKA, PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 49
e-mail: weronika.maszner@cwr-poznan.pl
pokój nr: 117

Zuzanna Bednarek

Zuzanna Bednarek

PSYCHOLOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 43
e-mail: zuzanna.bednarek@cwr-poznan.pl
pokój nr: 119

Marek Kaczorowski

Marek Kaczorowski

PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 49
e-mail: marek.kaczorowski@cwr-poznan.pl
pokój nr: 117

Katarzyna Matuszewska

Katarzyna Matuszewska

PSYCHOLOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 43
e-mail: katarzyna.matuszewska@cwr-poznan.pl
pokój nr: 119

Skip to content