ODDZIAŁ KWALIFIKACJI I SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Oddział Kwalifikacji i Specjalistycznego Wsparcia Rodzin Zastępczych to zespół specjalistów, których najistotniejszymi zadaniami jest prowadzenie procesu kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz specjalistyczne wsparcie już funkcjonujących rodzin zastępczych.

Główne zadania realizowane przez oddział:


 • kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (m.in. prowadzenie badań diagnostycznych, prowadzenie szkoleń, wydawanie opinii)
 • wydawanie opinii o predyspozycjach i motywacji osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej , które zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podlegają aktualizacji co dwa lata
 • wsparcie specjalistyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych: psychologiczne (poradnictwo rodzinne, terapia psychologiczna), pedagogiczne (poradnictwo wychowawcze, zajęcia pedagogiczne wspierające), prawne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne, interwencyjne w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej
 • organizowanie warsztatów i szkoleń dla rodziców zastępczych
 • organizowanie zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży wspierających rozwój społeczny
 • organizowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży
 • wsparcie dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w konstruowaniu planów pomocy dziecku
 • zwiększanie dostępności specjalistycznego wsparcia poprzez środki uzyskane z projektu Zintegrowanych Inicjatyw Terytorialnych w obszarach [więcej]
 • rekrutowanie i wprowadzanie do rodzin zastępczych wolontariuszy wspierających dzieci w nauce i wartościowym spędzaniu czasu wolnego
 • prowadzenie wypożyczalni książek dot. psychologii i pedagogiki oraz książek i lektur dla dzieci
 • prowadzenie wypożyczalni gier i puzzli
 • organizowanie praktyk studenckich w Centrum

NASZ ZESPÓŁ

Patrycja Michalak-Wachowiak

Patrycja Michalak-Wachowiak

KIEROWNIK, PSYCHOLOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 55
e-mail: patrycja.michalak-wachowiak@cwr-poznan.pl
pokój nr: 124

Natalia Konieczna

Natalia Konieczna

Z-CA KIEROWNIKA, PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 49
e-mail: natalia.konieczna@cwr-poznan.pl
pokój nr: 117

Iga Handzlewicz

Iga Handzlewicz

PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 49
e-mail: iga.handzlewicz@cwr-poznan.pl
pokój nr: 117

Justyna Jodłowska

Justyna Jodłowska

PSYCHOLOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 43
e-mail: justyna.jodlowska@cwr-poznan.pl
pokój nr: 119

Pola Kasprzak

Pola Kasprzak

PEDAGOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 49
e-mail: pola.kasprzak@cwr-poznan.pl
pokój nr: 117

Izabela Łukaszewska

Izabela Łukaszewska

PSYCHOLOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 25
e-mail: izabela.lukaszewska@cwr-poznan.pl
pokój nr: 118

Justyna Wasyl

Justyna Wasyl

PSYCHOLOG

zdjęcie pracownika
tel.: 61 648 60 43
e-mail: justyna.wasyl@cwr-poznan.pl
pokój nr: 119