Przejdź do treści

WSPARCIE ORGANIZACYJNE CENTRUM

W ramach bieżącego funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” istnieje wewnątrz struktury Centrum wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnego wsparcia działań na rzecz pieczy zastępczej.

Do zadań tej komórki należą:


 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem sekretariatu
 • obsługa organizacyjna szkoleń, konferencji i spotkań organizowanych przez Centrum
 • koordynowanie planowania pracy Centrum i sprawozdawczości
 • opracowywanie i rozliczanie dokumentacji finansowej programów i projektów prowadzonych przez Centrum
 • obsługa programów finansowo-księgowych, przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji finansowej i rozliczeniowej dla Centrum Usług Wspólnych oraz obsługa obrotu gotówkowego
 • współpraca z Centrum Usług Wspólnych
 • zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego
 • konsultowanie bieżących problemów z zakresu prawa pojawiających się w codziennej pracy
 • prowadzenie archiwum
 • prowadzenie ewidencji magazynowej i rozliczeniowej w zakresie środków żywnościowych
 • prowadzenie zaopatrzenia w niezbędne dla funkcjonowania Centrum artykuły, materiały, sprzęty, narzędzia i wyposażenie
 • konserwacja i naprawy sprzętu stanowiącego wyposażenie
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie Centrum oraz wokół niego
 • przygotowywanie posiłków dla Placówki oraz poczęstunków dla uczestników szkoleń i spotkań
 • utrzymanie ogrodu

Skip to content