Przejdź do treści

Niebieski Koralik

Powstanie Fundacji Niebieski Koralik. Jej celem jest wspieranie systemu pieczy zastępczej, promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, działania na rzecz integracji rodzin zastępczych i podtrzymywania więzi dzieci przebywających w pieczy zastępczej z ich rodzicami biologicznymi.

Skip to content