Przejdź do treści

Nowe zadanie placówki

Przygotowanie do realizacji nowego zadania (zgodnie z w Zarządzeniem 333/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 maja 2013 r.) – ocena rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Poszerzenie zakresu informacji dotyczących funkcjonowania rodzin zastępczych, głębsza diagnoza sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Skip to content