Pierwsi koordynatorzy RPZ

Zatrudnienie pierwszych koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wprowadzenie systematycznej współpracy koordynatorów z rodzinami zastępczymi.