Przejdź do treści

Pierwsza konferencja

Zorganizowanie pierwszej konferencji „Być świadomym rodzicem zastępczym” z udziałem wybitnych specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii i psychiatrii (coroczna kontynuacja). Umożliwienie rodzinom zastępczym podniesienia kwalifikacji w zakresie istotnych problemów opiekuńczo – wychowawczych oraz wymiany doświadczeń i integracji środowiska związanego z pieczą zastępczą.

Skip to content