Przejdź do treści

Powstanie Klubu Dobrych Rodziców

Klub Dobrych Rodziców to profesjonalne wsparcie rodzin zagrożonych kryzysem, pomoc w zakresie przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, wzmacniania kompetencji opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Skip to content