Przejdź do treści

Projekt Unijny

Rozpoczęcie realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania. Zwiększenie liczby etatów w placówce.

Skip to content