Punkt mediacyjny

Otwarcie punktu mediacyjnego mającego na celu zapewnienie możliwości bezpłatnych mediacji i promowanie wśród mieszkańców Poznania polubownego rozwiązywania sporów.