Przejdź do treści

Remont budynku

Podział placówki opiekuńczo-wychowawczej na dwa odrębne mieszkania co umożliwiło stworzenie zindywidualizowanych warunków rozwojowych, dostosowanych do potrzeb i upodobań dziecka oraz zbliżonych do optymalnie występujących w rodzinie.

Skip to content