Przejdź do treści

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu

„Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci przejawiających symptomy ze spektrum FASD, dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka uzależnienia od alkoholu”

Na podstawie powyższego program jest realizowany poprzez

 1. wspomaganie rozwoju sensomotorycznego dzieci
  • organizacja zajęć na basenie
  • zajęcia indywidualne i w małych grupach z fizjoterapeutą, w oparciu o zalecenia specjalistów (pediatry, neurologa, ortopedy, psychologa i innych) oraz na podstawie własnych obserwacji i oceny indywidualnych potrzeb dzieci w zakresie ich rozwoju ruchowego
  • terapia logopedyczna
 2. wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz poznawczego wychowanków placówki
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • pomoce dydaktyczne, ułatwiające opanowanie umiejętności szkolnych, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci
  • zajęcia relaksacyjne
  • wycieczki, mające na celu poznawanie m.in. kultury, obyczajów, historii, przyrody
 3. organizację wypoczynku letniego dla wychowanków
 4. podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy z dziećmi z płodowym zespołem alkoholowym oraz pochodzących z rodzin / środowiska z problemem alkoholowym
  • szkolenia pracowników
  • dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniami z odbytych kursów i szkoleń z innymi pracownikami
  • uzupełnianie zasobów bibliotecznych o publikacje specjalistyczne

Specjaliści pracujący w programie

Natalia Konieczna

socjoterapeutka

natalia.konieczna@cwr-poznan.pl
tel. 616486049

Iga Handzlewicz

logopeda

iga.handzlewicz@cwr-poznan.pl
tel. 616486049

Katarzyna Tarłowska

relaksacja

katarzyna.tarlowska@cwr-poznan.pl
tel. 616486033

Tomasz Kozak

fizjoterapeuta

tomasz.kozak@cwr-poznan.pl
tel. 616486048

Skip to content