Przejdź do treści

Oferta wsparcia na okres wrzesień – grudzień 2022

Szanowni Państwo!

Ogłaszamy nabór na bezpłatne zajęcia dla rodzin zastępczych, które będą realizowane w okresie od września do grudnia 2022r. oraz zapraszamy do korzystania ze specjalistycznego wsparcia indywidualnego!

W przypadku chęci skorzystania z oferty zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego, pod numerem 61 648 60 49
Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 61 648 60 49 oraz 61 648 60 55

Oferta jest skierowana do mieszkańców miasta Poznania.

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE INDYWIDUALNE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

 • Wsparcie psychologiczne (poradnictwo rodzinne, terapia psychologiczna) dla dzieci i dorosłych
 • Wsparcie pedagogiczne (poradnictwo wychowawcze, zajęcia rozwojowe) dla dzieci i dorosłych
 • Pomoc prawna dla rodziców zastępczych i usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych
 • Zajęcia z logopedą dla dzieci
 • Wystawianie opinii o predyspozycjach i motywacji rodzicom zastępczym sprawującym funkcję rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej (wymagane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej co 2 lata)

BIBLIOTEKA NA KÓŁKACH

 • wypożyczalnia literatury specjalistycznej
 • wypożyczalnia lektur szkolnych
 • wypożyczalnia gier i puzzli

Oferta „Biblioteki na kółkach” znajduje się na fanpage’u Centrum, naszej stronie internetowej [biblioteka na kółkach – link] oraz będzie udostępniania mailowo na indywidualne życzenie rodziny.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

realizowane w ramach programu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania edycja II”

 • konsultacje z neurologiem
 • konsultacje z dietetykiem w sytuacjach problemów żywieniowych dzieci
 • diagnoza psychofizyczna dzieci z pogotowia rodzinnego

ZAJĘCIA DLA DZIECI

TERMINY
ZAJĘĆ
GODZINY
ZAJĘĆ
CHARAKTERYSTYKA
ZAJĘĆ
13.10.20221630 – 1800„Kącik twórczej SWOBODY” – zajęcia dla dzieci wspierające rozwój społeczny
20.10.20221630 – 1800„Kącik twórczej SWOBODY” – zajęcia dla dzieci wspierające rozwój społeczny
27.10.20221630 – 1800„Kącik twórczej SWOBODY” – zajęcia dla dzieci wspierające rozwój społeczny
03.11.20221630 – 1800„Kącik twórczej SWOBODY” – zajęcia dla dzieci wspierające rozwój społeczny
10.11.20221630 – 1800„Kącik twórczej SWOBODY” – zajęcia dla dzieci wspierające rozwój społeczny

Zajęcia planowane w siedzibie Centrum


ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY

TERMINY ZAJĘĆGODZINY ZAJĘĆCHARAKTERYSTYKA
ZAJĘĆ
05.10.20221630 – 1800„SWOBODA mówienia” – zajęcia dla młodzieży zapoznające z funkcjonowaniem grupy wsparcia dla młodzieży, której rozpoczęcie planowane jest w kolejnym roku szkolnym
26.10.20221630 – 1800„SWOBODA mówienia” – zajęcia dla młodzieży zapoznające z funkcjonowaniem grupy wsparcia dla młodzieży, której rozpoczęcie planowane jest w kolejnym roku szkolnym
16.11.20221630 – 1800„SWOBODA mówienia” – zajęcia dla młodzieży zapoznające z funkcjonowaniem grupy wsparcia dla młodzieży, której rozpoczęcie planowane jest w kolejnym roku szkolnym
07.12.20221630 – 1800„SWOBODA mówienia” – zajęcia dla młodzieży zapoznające z funkcjonowaniem grupy wsparcia dla młodzieży, której rozpoczęcie planowane jest w kolejnym roku szkolnym
21.12.20221630 – 1800„SWOBODA mówienia” – zajęcia dla młodzieży zapoznające z funkcjonowaniem grupy wsparcia dla młodzieży, której rozpoczęcie planowane jest w kolejnym roku szkolnym

Zajęcia planowane w siedzibie Centrum


ZAJĘCIA GRUPOWE SPECJALISTYCZNE DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

POPOŁUDNIOWE WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Warsztaty planowane w formule spotkań online

TERMIN SPOTKANIAGODZINA SPOTKANIACHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ
27.09.20221700 – 1830„Znaczenie zaburzeń neurorozwojowych w cyklu życia”
Prowadząca: Maria Urbańska-Bąk – psycholog
04.10.20221700 – 1830„Słowa też ranią, czyli różne oblicza przemocy”
Prowadząca: Martyna Bachorska – psycholog
11.10.20221700 – 1830„Prosto o ADHD – wyzwania w opiece nad dzieckiem z diagnozą”
Prowadząca: Jagoda Świcińska – psycholog
18.10.20221700 – 1830„Dziecko po doświadczeniu odrzucenia – trauma relacyjna i konflikt lojalności”
Prowadząca: Hanna Lewandowska – psycholog
25.10.20221700 – 1830„Dobro dziecka w rodzinie zastępczej a realizacja kontaktów z rodzicami biologicznymi”
Prowadząca: Joanna Zaremba-Stanulewicz – referent prawny

PRZEDPOŁUDNIOWE WARSZTATY SPECJALISTYCZNE DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Warsztaty planowane w siedzibie Centrum

TERMIN SPOTKANIAGODZINA SPOTKANIACHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ
08.11.20221100 – 1230„Jak pomóc dziecku zrozumieć i opanować złość?”
Prowadząca: Hanna Lewandowska – psycholog
15.11.20221100 – 1230„Przemoc seksualna – jak chronić, jak reagować?”
Prowadząca: Jagoda Świcińska  – psycholog
22.11.20221100 – 1230„Kilka słów o dorastaniu”
Prowadząca: Martyna Bachorska – psycholog
29.11.20221100 – 1230„Jakiego opiekuna potrzebuje twoje dziecko – czy zawsze to wiemy?”
Prowadząca: Maria Urbańska-Bąk – psycholog

KONFERENCJE

01.12.2022Konferencja dotycząca rodzicielstwa zastępczego „Być świadomym rodzicem zastępczym”
Z POWODU SYTUACJI EPIDEMICZNEJ, WSZYSTKIE ZAJĘCIA / SPOTKANIA I WARSZTATY W SIEDZIBIE CENTRUM BĘDĄ REALIZOWANE ZGODNIE Z BIEŻĄCYMI MOŻLIWOŚCIAMI I WYTYCZNYMI SANITARNYMI.
PRZEPRASZAMY ZA EWENTUALNE ZMIANY, NIEZALEŻNE OD CENTRUM.

Projekt pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, który stanowi kontynuację poprzedniego projektu, realizowanego w terminie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku.

logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
logo Poznań Metropolia
logo Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Skip to content