Przejdź do treści

Poznańskie Dni Rodziny 2022

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że nasze Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” bierze udział w tegorocznych Poznańskich Dniach Rodziny.


Версія українською

W ramach inauguracji Poznańskich Dni Rodziny 2022 w dniu 15.05.2022r., w godzinach 1500-1800 będziemy obecni na Placu Wolności.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego stanowiska, gdzie będą czekać zabawy i atrakcje dla dzieci oraz przydatne informacje dla rodziców.

Serdecznie zapraszamy również rodziny ukraińskie – będzie z nami obecny tłumacz j. ukraińskiego / rosyjskiego.

Wraz z nami na inauguracji będzie obecna będzie Fundacja „Niebieski Koralik”, która opowie o ich ofercie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób dorosłych, w tym również przybyłych z Ukrainy.

Będą również udzielać informacji na temat rodzicielstwa zastępczego, także w przypadku osób z Ukrainy chcących pełnić taką funkcję.

Poznańskie Dni Rodziny 2022

W ramach Poznańskich Dni Rodziny przygotowaliśmy cykliczne wydarzenia – konsultacje prowadzone przez naszych specjalistów (psychologów, pedagogów). Część z nich możliwa jest także w j. ukraińskim / rosyjskim dzięki współpracy z tłumaczami.

Klub Dobrych Rodziców działający w Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, zaprasza na bezpłatne konsultacje (psychologiczne lub pedagogiczne) dla rodziców chcących omówić osobiste kwestie dotyczące sytuacji rodzinnej, wychowawczej.

Konsultacje obejmują:

 • pomoc w budowaniu właściwych relacji w rodzinie
 • poszerzenie wiedzy z zakresu rozwoju dziecka
 • zajęcia o charakterze profilaktycznym (zagrożenia w internecie, uzależnienia, zachowania ryzykowne)
 • naukę umiejętnego słuchania dzieci i bycia uważnym na ich potrzeby
 • budowanie relacji z dziećmi
 • motywowanie dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami
 • poszerzanie wiedzy na temat stosowania konsekwencji i nagród
 • wyznaczanie granic w relacjach rodzinnych
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • rozpoznawanie specyficznych potrzeb i zachowań dzieci w określonych fazach rozwojowych
 • stosowanie właściwych metod wychowawczych i stawianie wymagań odpowiednich do wieku i możliwości dziecka
 • wsparcie w trudnej sytuacji życiowej również okołorozstaniowej/rozwodowej
 • pomoc w radzeniu sobie z emocjami i stresem
 • psychoedukację w obszarze zgłaszanej kwestii
 • omówienie aktualnej sytuacji rodzinnej
 • inne tematy okołorodzinne w zależności od zgłoszonej potrzeby

Termin:
dni robocze od 16.05 do 01.06 (po wcześniejszym umówieniu)

Czas trwania:
50-60 minut

Miejsce:
w siedzibie CWR „Swoboda”, telefoniczna, zdalna (Skype, Zoom)

Prowadzący:
psycholog / pedagog na co dzień pracujący z rodzinami

Zapisy:
obowiązkowe wcześniejsze zapisy telefonicznie lub mailowo

61 648 60 21
61 648 60 33
61 648 60 52
agnieszka.pokrywka@cwr-poznan.pl katarzyna.andrzejewska@cwr-poznan.pl

Oddział Kwalifikacji i Specjalistycznego Wsparcia Rodzin Zastępczych zaprasza na indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców wraz z animacją czasu dla dzieci w trakcie trwania konsultacji.

Konsultacje obejmować będą tematykę:

 • Metod wychowawczych oraz ich skuteczności
 • Stawiania granic i ich egzekwowania
 • Psychoedukacji rodziców w kwestii potrzeb dziecka w zależności od etapu rozwoju, a także wynikających z tych potrzeb emocji
 • Efektywnej komunikacji wewnątrz rodziny
 • Rozwijania umiejętności opiekunów w budowaniu trwałej i bezpiecznej relacji z dziećmi

Animacja czasu dla dzieci obejmować będzie szereg aktywności rozwijających inteligencję emocjonalną, zdolność radzenia sobie z emocjami oraz umiejętności społeczne dzieci – plan obejmuje zajęcia plastyczne, zabawy w grupie, gry planszowe i aktywność ruchową.

Termin:
dni robocze od 16.05 do 01.06 (po wcześniejszym umówieniu)

Czas trwania:
ok. 45 min.

Miejsce:
w siedzibie CWR „Swoboda”, online za pośrednictwem platformy ZOOM bądź telefoniczna

Prowadzący:
psycholog / pedagog na co dzień pracujący z rodzinami

Zapisy:
obowiązkowe wcześniejsze zapisy telefonicznie pod numerem telefonu 61 648 60 49

Oddział Kwalifikacji i Specjalistycznego Wsparcia Rodzin Zastępczych zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem rodziny zastępczej.

Poruszane będą kwestie:

 • Okoliczności, w których konieczne jest przeniesienie dziecka do rodziny zastępczej
 • Przebiegu procesu kwalifikacyjnego – ilość spotkań, ogólny zarys ich przebiegu
 • Wymaganych do spełnienia warunków formalnych
 • Niezbędnej do złożenia dokumentacji
 • Szkoleń, w których udział jest niezbędny do ukończenia procesu kwalifikacji

Termin:
dni robocze od 16.05 do 01.06 (po wcześniejszym umówieniu)

Czas trwania:
ok. 45 minut

Miejsce:
w siedzibie CWR „Swoboda”, online za pośrednictwem platformy ZOOM bądź telefoniczna

Prowadzący:
psycholog / pedagog na co dzień pracujący z rodzinami

Zapisy:
obowiązkowe wcześniejsze zapisy telefonicznie pod numerem telefonu 61 648 60 49

Klub Dobrych Rodziców działający w Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” zaprasza na bezpłatne warsztaty grupowe

Czy moje dziecko chce być “niegrzeczne”?

Co powoduje, że zazwyczaj spokojne dziecko potrafi rzucić się na ziemię, szczypać, krzyczeć lub wpadać w rozpacz? Co sprawia, że do dziecko nie dociera tłumaczenie, nasze argumenty? Co rodzic może zrobić, gdy wydaje się, że nic nie pomaga? Warsztat pomoże zrozumieć rodzicom dlaczego dzieci zachowują się “niegrzecznie” i co to właściwie znaczy…

Termin:
wtorek, 24.05.2022r. godz. 16:00

Miejsce:
w siedzibie CWR „Swoboda”

Zapisy:
Na warsztaty obowiązują zapisy.
Tel.: 61 648 60 21 / 61 648 60 33 / 61 648 60 52
E-mail: agnieszka.pokrywka@cwr-poznan.pl

Czas trwania:
ok. 2godz. 15min.

Prowadzący:
psycholog / pedagog na co dzień pracujący z rodzinami

Zachęć dziecko do współpracy, czyli jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice?

W trakcie warsztatu porozmawiamy o tym, czym są granice i jak je wyznaczać. Rodzice dowiedzą się w jaki sposób zachęcać dziecko do współpracy oraz tworzyć zasady w taki sposób, aby dziecko ich przestrzegało.

Termin:
wtorek, 31.05.2022r. godz. 16:00

Miejsce:
W siedzibie CWR „Swoboda”

Zapisy:
Na warsztaty obowiązują zapisy.
Tel.: 61 648 60 21 / 61 648 60 33 / 61 648 60 52
E-mail: agnieszka.pokrywka@cwr-poznan.pl

Czas trwania:
ok. 2godz. 15min.

Prowadzący:
psycholog / pedagog na co dzień pracujący z rodzinami

Również współpracująca z CWR „Swoboda” Fundacja Wspierania Rodziny „Niebieski Koralik” zaprasza na konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla osób, które przybyły do Polski z Ukrainy, także dotyczące tego jak zostać rodziną zastępczą dla dziecka z Ukrainy lub opiekunem tymczasowym (konsultacje również w j. ukraińskim/rosyjskim).

Szczegóły w pliku PDF do pobrania pod tym linkiem.


W tym roku Poznańskie Dni Rodziny organizowane przez Urząd Miasta potrwają aż do 1 czerwca.
Zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony i zapoznania się z kalendarzem wydarzeń, spotkań i atrakcji pod adresem: https://www.poznan.pl/poznanskiednirodziny/
oraz śledzenia wydarzeń na Facebooku: facebook.com/CzulyPoznan

Poznań

PLIKI DO POBRANIA

Skip to content