Przejdź do treści

Program DOBRY START


Program DOBRY START

PROGRAM DOBRY START TO 300 ZŁOTYCH JEDNORAZOWEGO WSPARCIA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH ROK SZKOLNY. RODZINY OTRZYMUJĄ ŚWIADCZENIE BEZ WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ DOCHODU.


KOGO DOTYCZY WNIOSEK

Raz w roku, bez względu na dochód rodziny, można otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka:

  • w wieku do 20 lat
  • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością)

Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy, który zostanie wskazany we wniosku.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku.

Rodzice zastępczy oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej mogą złożyć wniosek za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli dzieckiem opiekują się równocześnie oboje rodzice zastępczy, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Jeśli oboje rodzice zastępczy złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy.

Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej muszą złożyć wniosek samodzielnie.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS należy mieć założony profil na tym portalu. Jeśli się go nie posiada, należy go założyć. Profil na portalu PUE ZUS można założyć samodzielnie przez Internet lub z pomocą pracownika ZUS:

  • w placówce ZUS
  • podczas e-wizyty w ZUS (na którą musisz się najpierw umówić, możesz skorzystać z linku: https://www.zus.pl/e-wizyta)
  • w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

System prowadzi cały proces krok po kroku. W ostatnim etapie należy załączyć skan lub zdjęcia:

  • w przypadku rodzin zastępczych – zaświadczenia o umieszczeniu dziecka/dzieci w pieczy zastępczej dla celów ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start”
  • w przypadku pełnoletnich wychowanków – zaświadczenia o objęciu programem usamodzielnienia

Zaświadczenie można uzyskać u koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

DODATKOWE INFORMACJE I INSTRUKCJE


Można także skorzystać z instrukcji przygotowanych przez ZUS.
Wszelkie informacje związane z procedurą złożenia wniosku o prawo do świadczenia Dobry Start można znaleźć pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

W razie wątpliwości można skorzystać również ze specjalnej infolinii ZUS: 22 290 22 02 w dni robocze w godzinach 800 –1500.

Skip to content