Przejdź do treści

PRZYJDŹ PO WSPARCIE

Przyjdź po wsparcie

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” oferuje szerokie wsparcie specjalistyczne rodzinom zamieszkującym na terenie Poznania.

WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Proponujemy indywidualne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, fizjoterapeutyczne, a także zapraszamy do udziału w grupowych warsztatach rozwijających kompetencje rodzicielskie.

tel. 61 648 60 55, 61 648 60 49

[przejdź na stronę oddziału wsparcia rodzin zastępczych]

WSPARCIE OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KONFLIKCIE

Oferujemy mediacje dla osób pozostających w sytuacji konfliktowej, specjalizujemy się w mediacjach rodzinnych.

tel. 61 648 60 26

[przejdź na stronę punktu konsultacyjno – mediacyjnego]

WSPARCIE RODZIN BIOLOGICZNYCH

Oferujemy indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, a także zajęcia rozwijające kompetencje wychowawcze oraz szereg codziennych umiejętności potrzebnych w opiece nad dziećmi. Organizujemy spotkania rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.

tel. 61 648 60 33, 61 648 60 52

[przejdź na stronę oddziału wsparcia rodzin biologicznych]

Skip to content