PRZYJDŹ PO WSPARCIE

Przyjdź po wsparcie

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” oferuje szerokie wsparcie specjalistyczne rodzinom zamieszkującym na terenie Poznania.

WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Proponujemy indywidualne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, fizjoterapeutyczne, a także zapraszamy do udziału w grupowych warsztatach rozwijających kompetencje rodzicielskie.

tel. 61 648 60 55, 61 648 60 49

[przejdź na stronę oddziału wsparcia rodzin zastępczych]

WSPARCIE OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KONFLIKCIE

Oferujemy mediacje dla osób pozostających w sytuacji konfliktowej, specjalizujemy się w mediacjach rodzinnych.

tel. 61 648 60 26

[przejdź na stronę punktu konsultacyjno – mediacyjnego]

WSPARCIE RODZIN BIOLOGICZNYCH

Oferujemy indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, a także zajęcia rozwijające kompetencje wychowawcze oraz szereg codziennych umiejętności potrzebnych w opiece nad dziećmi. Organizujemy spotkania rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.

tel. 61 648 60 33, 61 648 60 52

[przejdź na stronę oddziału wsparcia rodzin biologicznych]