Przejdź do treści

Rekrutacja

na stanowisko opiekun dziecięcy / młodszy wychowawca / wychowawca dla dzieci pochodzenia ukraińskiego przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej


Umowa zlecenie: wymiar godzin pracy równy pełnemu etatowi do 30.06.2023r. (z możliwością przedłużenia)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: [sekretariat@cwr-poznan.pl]


Zakres podstawowych czynności:

realizowanie procesów opiekuńczo – wychowawczych wychowanków pochodzenia ukraińskiego oraz organizowanie zajęć z dziećmi.


Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
  lub
  wykształcenie średnie przygotowujące do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (dotyczy tylko stanowisk urzędniczych – przy innych należy ten punkt wykreślić)

  Wymagania dodatkowe

  • doświadczenie w pracy w instytucjach zajmujących się dziećmi
  • umiejętność organizowania pracy oraz pracy w zespole
  • mile widziana znajomość języka ukraińskiego

   Wymagane dokumenty

   • CV z informacją o przebiegu zatrudnienia i wykształceniu
   • podanie o pracę
   • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
   • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
   • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (dotyczy tylko stanowisk urzędniczych – przy innych należy wykreślić ten punkt)
   • dokumenty potwierdzające kwalifikacje

   Informacja o warunkach pracy

   Miejsce pracy – Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”
   Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

   Wróć na górę strony
   Skip to content