Przejdź do treści

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

Zostań Rodzicem Zastępczym

Rodzicem zastępczym może zostać małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku. Kandydat musi posiadać stałe źródło dochodu pozwalające mu na samodzielne utrzymanie.

* Rodzina zastępcza i rodzina adopcyjna to inne formy pomocy dzieciom – dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej utrzymują kontakt z rodzicami biologicznymi, którzy mogą starać się o ich powrót pod swoją opiekę.

Proces kwalifikacji na rodzinę zastępczą niezawodową składa się z:

  • wizyty w miejscu zamieszkania
  • zebrania wymaganych dokumentów
    (przede wszystkim zaświadczenia od lekarza oraz zaświadczenia o dochodach)
  • diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i szkolenia
    (najczęściej jest to 6 spotkań warsztatowych odbywających się w soboty i 12 godzin zajęć praktycznych w funkcjonującej rodzinie zastępczej)
  • przeanalizowania sytuacji kandydata i wydania na tej podstawie zaświadczenia kwalifikacyjnego
    (lub ewentualnej odmowy wydania zaświadczenia, jeśli wystąpiły ku temu przesłanki)

POZNAŃ POTRZEBUJE RODZIN ZASTĘPCZYCH!

Chcesz pomóc – skontaktuj się z nami!

tel.: 61 648 60 49
tel.: 61 648 60 55

e-mail: patrycja.michalak-wachowiak@cwr-poznan.pl

Dokumenty do pobrania:

Wymogi dla kandydatów na rodziców zastępczych – plik PDF

Procedura kwalifikacji – plik PDF

Wniosek o rozpoczęcie procesu kwalifikacji – plik PDF

Kandydaci, którzy chcą zostać rodzicami zastępczymi zawodowymi, w tym pogotowiem rodzinnym lub rodziną zastępczą specjalistyczną, chcieliby pełnić funkcje dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego lub prowadzić rodzinny dom dziecka muszą spełnić dodatkowe wymagania, szczególnie uczestniczyć w kolejnych etapach dedykowanego kursu.

Skip to content